Show simple item record

dc.contributor.authorEGE, Sema (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorGÜRAKAR, Nalan (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T18:10:57Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T18:10:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29855
dc.description.abstractBu tezin amacı ‘yabancılaşma’ kavramının belirleyici özelliklerini veaşamalarını göz önünde bulundurarak iki çağın dönümünde insanın değişendünya’ya nasıl cevap verdiğini sunmaktır. Bunun için on dokuzuncu yüzyılınortalarından Thomas Hardy’nin The Return of the Native, tam çağındönümüne rastlayan Joseph Conrad’ın Lord Jim ve yirminci yüzyıldan JamesJoyce’un A Portrait of the Artist as a Young Man romanları, bu değişiminbenzerlik ve farklılıklarını sunmak için seçilmiştir.‘Yabancılaşma’ kelimesi modern insanın duygusal ve sosyal durumunuanlatan bir kelime olduğu için kelimenin gelişimini ve çağrışımlarını göz ardıedilmemiştir. Bu bağlamda kavramın gelişiminin kısa bir geçmişiverilmektedir.Birinci bölümde Thomas Hardy’nin edebi kişiliği ve yaşadığı dönembelirlendikten sonra The Return of the Native romanında Eustacia Vye’ınEgdon Heath’e ait olmama duygusunun, onu psikolojik ve sosyalyabancılaşmaya ittiği incelenmiştir. Aynı romanın diğer ana karakteri olanClym Yeobright’ın yaşadığı yabancılaşma, aidiyetsizlik ve idealizm açısındanincelenmiştir. İkinci bölümde Joseph Conrad’ın edebi kişiliği ve yaşadığıdönem belirlendikten sonra Lord Jim romanında, Jim’in yaşadığıyabancılaşması aidiyetsizlik ve toplum dışı edilme açılarından incelenmiştir.Üçüncü bölümde James Joyce’un edebi kişiliği ve yaşadığı dönembelirlendikten sonra A Portrait of the Artist as a Young Man romanındaStephen Dedalus’un yaşadığı sosyal ve psikolojik yabancılaşma, aidiyetsizlikve topluma uyumsuzluk açılarından incelenmiştir.Sonuç’ta ise bütün karakterlerin psikolojik ve sosyal yabancılaşmaiçinde oldukları ve roman yazarlarının kendilerinin de öz yaşamlarında bir türyabancılaşma yaşadıkları da belirlenmiştir. Ayrıca bireylerin yabancılaşmayafarklı tepkiler verdikleri gösterilmiş ve bunun ardındaki nedeninin deyazarların dünya görüşünden kaynaklandığı belirlenmiştir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
dc.subjectDİL VE EDEBİYATtr
dc.titleThomas Hardy’nin the Return of the Native, Joseph Conrad’ın Lord Jim ve James Joyce’un a Portrait of the Artist as a Young Man Adlı Romanlarında “Yabancılaşma”, Benzerlikler ve Farklılıklar
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record