sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTUTAŞ, Nazan (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorVARDAL OCAKLI, Şermin (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:52:36Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T17:52:36Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29534
dc.description.abstractBu yüksek lisans tezinde Yletisimsel Yaklasım ile konusma becerisinin ögretimi konusu ele alınmıstır. Birinci bölümde, çalısmanın amacı ve kapsamı açıklanmıs, arastırmanın gerçekte ne hedefledigi arastırma sorularının yardımı ile ifade edilmeye çalısılmıstır. Bu çalısmanın amacı bir dil ögretim kurumunun Yletisimsel Yaklasım ile konusma becerisinin ögretimine yönelik uygulamalarında olusabilecek eksikliklere ve bu eksikliklerin nasıl giderilebilecegine bir örneklemden yola çıkarak açıklama getirmektir. Bu amaca ulasmak için konusma becerisi dersini veren okutmanların görüslerini ve ögrenicilerin konusma becerilerinin iletisimsel açıdan istenilen düzeye getirilip getirilemedigini sorgulayan iki ayrı arastırma sorusu hazırlanmıstır. Ykinci bölümde, Yletisimsel Yaklasım kapsamlı bir sekilde ele alınarak bu yaklasımın konusma becerisinin ögretimine iliskin ilkeleri irdelenmistir. Üçüncü bölümde, çalısmanın evreni ve örneklemi açıklanmıstır ve bu bölümde, arastırmanın hangi yöntemlerle sürdürülecegine iliskin bilgilere yer verilmistir. Arastırma niteliksel arastırma modeline uygun bir sekilde yürütülmüstür. Arastırmanın evrenini ülkemizde yabancı dil egitimi sunan kurumlar olusturmaktadır. Örneklemini ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hazırlık Bölümünde 2006–2007 Egitim Ögretim yılında egitim görmüs 12 baslangıç seviyesi ögrencisi ve “konusma” dersi vermis olan 10 Yngilizce ögretmeni olusturmaktadır. Okutmanlara konusma dersi ile ilgili anket uygulanmıs, ögrencilerin ise son konusma sınavları videoya kaydedilmistir. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 Dördüncü bölümde, arastırmanın temelini olusturan bulgular analiz edilmistir. Okutman anketleri SPSS programından faydalanılarak analiz edilmis, ögrenci video kayıtları ise önceden belirlenmis ölçütlere göre incelenmistir. Besinci bölümde ise elde edilen bulgular yorumlanmıstır. Okutman görüslerinin bazı noktalarda Yletisimsel Yaklasım ile paralellik gösterdigi, bazı noktalarda ise bu paralelligin ortadan kalktıgı belirlenmistir. Ögrencilerin konusma becerilerinin sesletim açısından yeterli düzeye getirildigi ancak diger konusma becerisi bilesenlerinin eksik kaldıgı belirlenmistir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM(YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI
dc.titleİLETİŞİMSEL YAKLAŞIM İLE KONUŞMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record