sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKamiloğlu, Ramazan (Yazar)
dc.contributor.authorAKDOĞAN, Bayram (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:51:51Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T17:51:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29520
dc.description.abstractKamiloglu Ramazan, Ahedoglu Sükrullah ve Edvâr-ı Mûsikî adlı eseri, Doktora Tezi, Danısman, Yrd.Doç. Dr. Bayram Akdogan,XX+174s.+121s. ekler Yapmıs oldugumuz Edvâr-ı Mûsikî adlı bu çalısmanın ilk onbes bölümü, Türk Mûsikîsi nazariyatı açısından en önemli kaynak eserlerden birisi olan Urmevînin Kitâbü’l-Edvâr adlı Arapça olan eserinin XV. Yüzyılda Osmanlı Türkçesine tercümedir. Daha sonra ki Bölümlerde Çalgı yapımıyla olan kısımlar, o döneme kadar yapılan ilk çalgı yapımından bahseden Türkçe kitab olması yönünden oldukça önemlidir. 176 Edvâr-ı Mûsikî, onsekiz ses ve onyedi aralıktan olusan eski Dogu ve eski Türk mûsikî ses sistemini, usulleri, saz akortlarını, çalgı yapımını, tel yapımını, meclislerdeki oturma âdâbını, sesi bozan nesneleri ve sesi açan nesneleri anlatan bir kitaptır. Sükrullah bu eseri telif ederken Fârabî, İbni sinâ, Urmevî, Kemal Tebrizî, Hüsameddin Seyh Hâsân Kazurûnî ve İhvânı safâ dan faydalanarak yazdıgını ifade etmistir. Klasik nazariyat kitaplarında olan konular islenmistir.Nagmelerin tarifi, tizlik ve pesligin açıklanması, seslerin olustugu perdelerin açıklanması, aralıkların oranları, uyum ve uyumsuzlugun sebebleri, devirler ve oranları, iki telin hükmü, ud tellerinin düzeni, meshur devirler, devirlerin nagmelerin ortak sesleri, devirlerin tabakaları, udun akortları, usûl’ün (ritim) devirleri, nagmelerin etkileri, uygulamaya giris, tel yapım teknikleri, çesitli çalgıların yapım teknikleri ve kullanılan agaçlar, mûsikî ögrencilerinin yapması gereken seyler, sesi bozan ve sese iyi gelen nesneler, terkipler, dört unsur, vakitlere göre makamların icrası, hangi makamın hangi duyguları harekete geçirdigi ve hangi duyguları ifade ettigi konular islenmistir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
dc.titleAHMED OGLU SÜKRULLAH VE “EDVÂR-I MÛSİKΔ ADLI ESERİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record