sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAYTEPE, Oğuz (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorORDU, Mehmet Kürşad (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:47:19Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T17:47:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29436
dc.description.abstractUzun yıllar boyunca Kore harbi, Amerikalı tarihçiler ve kamuoyu tarafındançok fazla ilgi görmeyerek “unutulan savas” olarak adlandırılmıstır.Kore’nin bölünmesi, aslında Yalta konferansında Baskan Roosevelt’inSovyetlere pasifikte savasa girmesi için verdigi bir bedeldi. Sovyetlerin DoguAvrupa’da yayılmacı politikaları ABD liderlerini harekete geçirdi. Baskan Truman,Sovyet yayılmacılıgını engellenmenin yolunu ararken, Japonya\'ya atom bombasınıbırakmak kolay bir cevap gibi görünüyordu.ABD-Sovyet iliskilerinin gerginlestigi, Dogu –Batı blogunun netlestigi birdönemde Kuzey Kore, Çin ve Sovyetler Birliginin destegiyle 25 Haziran 1950tarihinde taarruzlarına basladı. Krize yol açan bu durum, nükleer silahlarıntehlikesine ragmen Sovyetler Birligi ve müttefiklerinin amaçları dogrultusunda herhangi bir yere saldırmakta tereddüt etmeyeceklerini ABD’nin daha iyi anlamasınısagladı.Bu yasanan gelismeler karsısında tedbir almanın komünizme karsı Batınıntest edilisi olarak gören ABD ve müttefikleri savasa müdahil oldu. BM, KuzeyKore’nin saldırılarından Sovyetler Birligini sorumlu tuttu. Güney Kore’ninsavunulması için askeri müdahalede bulunan BM ordusu; ilk asamayı tamamladıktansonra Kore’nin tek bir çatı altında birlestirilmesi maksadıyla, 38. paraleli geçtiktensonra Yalu nehrine varıldıgında Çin’in savasa müdahil olarak baslattıgı “KasımTaarruzları” ile karsılastı. Taraflar savasta, kesin bir sonuca ulasmadan ateskesanlasması ve askerden arındırılmıs bölge ile savas basladıgı yerde sonuçlandı. Sonuçolarak, savas ABD’nin savunma stratejilerini gözden geçirmesine ve ABD halkınınSovyet algılamasında derinden degisimler meydana getirmesine neden oldu.Türkiye, savasa BM komutasına bir Tugay kuvveti göndererek katıldı. KoreHarbi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yurt dısında katıldıgı ilk savastı.Ayrıca Kore savası Türkiye’nin dünya barısına katkıda bulunmasının yanında,NATO’ya girebilmesi için saglam bir zemin olusturmasını sagladı.iiTürkiye, Sovyet baskılarına etkili bir sekilde karsı koyabilmek maksadıylabatı ile sıkı bir isbirligi içine girdi. Savas, Türkiye\'nin Sovyetlerin sınırlarıçevresindeki en güçlü antikomünist ülkelerden biri oldugunu ve doguda Sovyettehdidine etkili bir biçimde karsı koyabilecek tek ülke oldugunu gösterdi. Türkhalkının büyük bir çogunlugu Sovyetlere karsı ve batı ile isbirligi içinde olunmasınısaglayacak politikaları benimsedi. Kore’ye Türk askerinin gönderilmesi; batı dünyasıile ekonomik büyümeye, diplomatik ve askeri güce dönüsecek olan sıkı baglarınolusturulacagı anlamına geliyordu.Türkiye’de ilk defa ele alınan çalısmanın amacı, Amerikan kamuoyununfikirlerini ve Kore savasına karsı olan tepkilerini, ABD ve ülkemizin aldıgı kararlarınnedenlerini ve yansımalarını, savasla beraber olusan ortamda ABD siyasetçilerininyanısıra halkının düsüncelerini, ABD politikalarının savasla beraber yasadıgı degisimve savasın politikalara tesirini anlamaya çalısmaktır. Çalısmada temel olarak; Rusarsiv belgeleri ( Wilson Center ), Time arsivi, Eisenhower- Truman BaskanlıkKütüphaneleri, ABD ulusal arsivleri, The New York Times, The Washington Post,Los Angeles Times, Chicago Daily Tribune, Christian Science Monitor, SurveyResearches, Gallup Polls ve Amerikalı yazarlarca kaleme alınmıs çesitli kitap vemakaleler kullanıldı.Kore savası patlak verdiginde ABD kamuoyu Türkiye\'yi çok az tanıyordu veKore harbi ona kendini tanıtma, istek ve amaçlarını anlatma fırsatı verirken Türkaskerinin sesi, Amerikan politikacılarının ve vatandaslarının Türkiye algılamasındadegisimlere yol açtı. Türkiye açısından bu dönem, daha sonra “stratejik ortaklık”olarak adlandırılacak olan Türk-Amerikan iliskilerinin sekillendigi yıllar olmustur.Anahtar Kelimeler: Amerika Birlesik Devletleri, Kore Harbi, Kamuoyu Fikri,NATO.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA üNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
dc.titleAMERKAN KAMUOYUNDA KORE HARBİ (1950–1953)
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record