sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÖĞÜN, Arzu (Yazar)
dc.contributor.authorKART, Cevat (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:45:15Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T17:45:15Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29395
dc.description.abstractBu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde Painlevé analizinde temel yöntemler olan lineer olmayan diferensiyel denklemler için ARS algoritması, lineer olmayan kısmi türevli denklemler için de WTC algoritması verildi. Bäcklund dönüşümü, Schwarz türevi ve Lax çiftleri gibi bazı önemli kavramların Painlevé Analizi ile ilişkisi üzerinde duruldu ve bu kavramları irdeleyen örnekler incelendi. Bu çalışmanın orijinal kısımları üçüncü ve dördüncü bölümde yer almaktadır. Üçüncü bölümde lineer olmayan bazı önemli evrim denklemlerinin Painlevé Analizi ve Bäcklund dönüşümleri yardımıyla elde edilen bazı analitik çözümleri verilmiştir. Dördüncü bölümde ise ele alınan değişken katsayılı Fisher ve Genelleştirilmiş Fisher denklemlerinin, kesik Painlevé açılımı yardımıyla, katsayılardaki bazı koşullar altında analitik bazı çözümleri elde edilmiştir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI
dc.titlePAINLEVÉ ANALİZİ VE BÄCKLUND DÖNÜŞÜMÜ YARDIMIYLA LİNEER OLMAYAN KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLERİN İNCELENMESİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record