sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKÜSTÜ, Canan (Yazar)
dc.contributor.authorEMREGÜL, Kaan Cebesoy (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:45:12Z
dc.date.available2008
dc.date.available2019-02-07T17:45:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29394
dc.description.abstractSentezlenen sekiz farklı Schiff bazının; 2-(fenil-iminometil)fenol, 2-(2-siyanofenil iminometil)fenol, 2-(3-siyanofenil-iminometil)fenol, 2-(4-siyanofenil-iminometil)fenol, 2-(2-florofenil-iminometil)fenol, 2-(2-klorofenil-iminometil)fenol, 2-(2-bromofenil-iminometil)fenol, 2-(2-iyodofenil-iminometil)fenol, 1M HCl ortamında, çelik üzerindeki inhibitör etkinlikleri polarizasyon ve empedans teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Bileşiklerin sübstitüent ve yönlenme etkisi göz önünde tutulmuştur. Bütün bileşiklerde, derişimin artması ile inhibitör etkinliğinin arttığı, iyot sübstitüe hariç sıcaklığın artması ile azaldığı veya hiç değişmediği belirlenmiştir. İnhibisyon mekanizmasının daha iyi anlaşılması bakımından bütün termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Adsorpsiyon Langmuir adsorpsiyon izotermine uymaktadır. En yüksek inhibisyon –CN sübstitüe bileşiklerde görülmüştür.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI
dc.titleASİTLİ ORTAMDAKİ KOROZYONA KARŞI SCHIFF BAZITEMELLİ BAZI YENİ İNHİBİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record