sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKALE, Sibel (Yazar)
dc.contributor.authorFİŞEK, Kurthan (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:36:47Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T17:36:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29209
dc.description.abstractTürk eğitim sisteminde 1990’lı yıllardan bu yana çok önemli bir değişim yaşanmaktadır. Endüstri sonrası toplum olarak ifade edilen aşamada bilgi ve bilgili insan ekonominin en önemli girdileri haline gelmiştir. Kamu yararına çalışan bir dernek olan TÜSİAD da kendi bünyesinde sınıfsal konumunu güçlendirmek adına son yıllarda bu konuda çok sayıda çalışma yapmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde TÜSİAD’ın kuruluşu,yapısı,amaçları ele alınmıştır.1971’de kurulan dernek sadece ekonomik alanda değil,Türk siyasal hayatında da etkili olmuştur. İkinci bölümde TÜSİAD’ın 1990’dan itibaren eğitim alanında çıkarmış olduğu raporlar ele alınmıştır. Okul öncesi eğitim ile ilgili 2005’te çıkarılan raporda kamunun bu hizmeti ücretsiz olarak yerine getirmesi gerektiği,bu eğitimin bireylerin gelecekteki eğitim seviyesini ve verimliliği artırdığı belirtilmiştir. Zorunlu öğrenim ve mesleki eğitim konuları 1990 tarihli “Türkiye’de Eğitim” ve “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması”adlı raporlarda anlatılmıştır. Bu konuda en büyük sorun olarak kaynak yetersizlikleri ve bütüncül bir eğitim politikası uygulanamaması gösterilmiştir.Çözüm önerileri sunulmuştur. Yükseköğretim konusu, 1994 tarihli “Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji”, 2000 tarihli “Yükseköğretimin Finansmanı” ve 2003 tarihli “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Temel İlkeler” raporlarında anlatılmıştır. Bu konuda da var olan sorunlar ortaya konulmuştur.Devlet üniversitelerinde katkı paylarının artırılması, özel kişilerin yükseköğretim kurabilmeleri, yükseköğretim kurumlarının projeler üzerinde şirketlerle çalışmaları ve yükseköğretim kurumlarının yapısında bazı değişilikler yapılması öneriler arasındadır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (YÖNETİM BİLİMİ) ANABİLİM DALI
dc.titleTÜSİAD’IN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞI
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record