Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorDOĞRU, Aşiyan (Yazar)
dc.contributor.authorKILIÇ, Recep (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T17:30:53Z
dc.date.available2005
dc.date.available2019-02-07T17:30:53Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/29053
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ili, Çubuk Projesi kapsamında yapımı planlanan Kuruçay Baraj yerindeki birimler jeoteknik açıdan değerlendirilmiş ve baraj eksen yerinde görülen heyelanın duraylılık analizi yapılmıştır. Bu amaçla, baraj yerinin mühendislik jeolojisi haritası ve kesiti yapılmıştır. Jeoteknik sondajlar sırasında Lugeon ve presiyometre deneyleri yapılmıştır. Sondaj ve araştırma çukurlarından alınan örnekler laboratuarda incelenmiştir. Zeminin konsolidasyonlu-drenajsız koşullarda makaslama deneyi yapılarak, artık kohezyon 8 kPa, artık içsel sürtünme açısı 21o ve doruk kohezyon 15 kPa, doruk içsel sürtünme açısı 25o bulunmuştur. Presiyometre deney sonuçlarına göre baraj yerinin izin verilebilir taşıma gücü 400 kPa ile 724 kPa arasında, oturma miktarı 1.74 cm ile 2.40 cm arasında değişmektedir. Lugeon deneyi sonucuna göre baraj eksen yerindeki zeminler “çok geçirimli”, “geçirimli”, “az geçirimli” ve “geçirimsiz” dir. Baraj eksen yeri sağ sahilinde dairesel kayma şeklinde gelişen 45 m x 102 m boyutlarında heyelanlar mevcuttur. Heyelanın duraylılık analizleri “GGU Stability” programı ile Bishop (1955) yöntemine göre statik koşullar için yapılmıştır. Geriye dönük analizlere göre kritik denge durumunu sağlayan artık kohezyon 3 kPa, artık içsel sürtünme açısı 22o bulunmuştur. Kazı şevlerinin yüksekliği 45 m hesaplanmıştır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
dc.titleANKARA, ÇUBUK KURUÇAY BARAJ YERİNDEKİ ÇÖKELLERİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN VE YAMAÇ STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record