Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYILDIZ, Ahmet (Yazar)
dc.contributor.authorKORLAELÇİ, Murtaza (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T11:45:40Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T11:45:40Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/28465
dc.description.abstractYıldız, Ahmet, Max Scheler'in Değer Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, vi+185 s. Bu tezde, M.Scheler'in değer anlayışını sunmaya çalıştım. Tezimiz giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte Scheler'in hayatı, felsefi kariyeri ve onun insan ve kişi hakkındaki görüşlerine kısaca değindim. Birinci bölümde, Scheler'in değer analizini sunmaya çalıştım. Bu bağlamda onun değerler, değerlerin taşıyıcıları ile ilişkisi, değerlerin kavranışı, değerlerin kendi aralarındaki yükseklik ilişkisi ve değer modaliteleri hakkındaki görüşlerine yer verdim. İkinci bölümde, değerlerin kaynağı hakkındaki yanlış teorilere Scheler'in getirmiş olduğu eleştirileri sundum. Üçüncü bölümde, Scheler'in değerler ve duygular arasındaki ilişki konusundaki görüşlerine yer veridim. Sonuçta ise giriş ve diğer üç bölümde ele alınan konuların bir özetini sunmaya çalıştım.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANABİLİM DALI
dc.titleMAX SCHELER’İN DEĞER ANLAYIŞI
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record