Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorBAYRAKTAR, Fulya (Yazar)
dc.contributor.authorGÜRSOY, Kenan (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKORLAELÇİ, Murtaza (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T11:37:34Z
dc.date.available2004
dc.date.available2019-02-07T11:37:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/28304
dc.description.abstract'Gabriel Marcel'de Bağlanma' adını taşıyan bu çalışmada, Marcel felsefesi içinde 'bağlanma'nın anlamı ve bu anlamın felsefe açısından getireceği yeni boyut ele alınmıştır. Marcel, var olmak birlikte-var olmaktır diyerek var olmaya yeni bir anlam yüklemiş ve bu birlikte oluşu da 'bağlanma' açısından değerlendirmiştir. Bu bakımdan Marcel, felsefe tarihi açısından bakıldığında yeni ve özgün bir insan tanımı ile karşımıza çıkmaktadır. İnsan, bağlanarak varolandır Marcel'e göre. Ayrıca Marcel'in bağlanma dediği şey de yine kendine özgü ve yeni bir anlamlandırma biçimidir. Bu anlamlandırma çerçevesinde, insan var oluşu kendi anlamını Mutlak Sen'e olan bağlanmasında bulur. Bu, önce sen'e daha sonra Mutlak Sen'e karşı olan 'bağlanma' hareketi, Marcel felsefesinin de hareket noktasıdır. Aynı zamanda nihai noktasıdır. Bağlanma'nın Marcel'ci anlamı gözönüne alındığında, karşımıza çıkan yeni ve özgün insan tarifi ile beraber, yine yeni ve özgün bir dînî hayat telakkisi ile karşılaşmaktayız. Bunun yanında yine bu insan tarifi bize değerlerin yeniden inşa edildiği yeni bir toplum fikrini de vermektedir. Bu çalışma, 'bağlanma'yı bütün bu açılardan incelemek ve Marcel'in ona yüklediği anlam çerçevesinde bize açtığı ufukları görebilmek umudu ile gerçekleştirilmiştir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (FELSEFE TARİHİ) ANABİLİM DALI
dc.titleGABRİEL MARCEL’DE “BAĞLANMA”
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record