Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorERCİLASUN, Konuralp (Yazar)
dc.contributor.authorONAT, Ayşe (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T11:35:21Z
dc.date.available2003
dc.date.available2019-02-07T11:35:21Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/28254
dc.description.abstractKâşgar, eski çağlardan itibaren Orta Asya tarihinde önemli yer tutan ilim ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Doğu – batı ticaret yolları üzerinde yer alan Kâşgar'ın önemi, zaman zaman meydana gelen siyasî kargaşalara rağmen 18. yüzyıldaki Ch'ing istilâsına kadar devam etmiştir. Tezde, Kâşgar'ın Ch'ing hakimiyeti altına girdiği yeni dönemde, buraya yönelik uygulanan idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların ışığı altında meydana gelen değişiklikler araştırılarak, o devre kadar olan öneminin bu süreç içinde nasıl etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada Kâşgar'ın Ch'ing işgalinden önceki yapısı ve Ch'ing hanedanının genel özellikleri verildikten sonra, Ch'ing hakimiyetinin Kâşgar'a olan etkisi tesbit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Kâşgar'ın bulunduğu bölge, mensup olduğu kültür dairesi ve hakimiyeti altında olduğu devletin içerisindeki yerini belirleyebilmek için teşkilât yapısında Osmanlı Devleti ve Türkistan Hanlıkları ile, politikalar açısından ise Ch'ing hanedanının diğer bölgelere yönelik olarak uygulamış olduğu siyasetlerle çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla, çalışma aynı zamanda bir karşılaştırma özelliği de taşımaktadır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ) ANABİLİM DALI
dc.titleCH’ING HANEDANI ZAMANINDA KÂŞGAR (19. YÜZYIL BAŞINA KADAR)
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record