Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYAVUZ, Zikri (Yazar)
dc.contributor.authorKILIÇ, Recep (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T11:32:14Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-07T11:32:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/28182
dc.description.abstractBirinci bölümde kipsiz zaman anlayışının yanlış olduğunu ve zamanın dışında bir Tanrı'nın her şeyi bilen olamayacağını, aynı zamanda her şeyi bilen bir Tanrı'nın kipli olguları bilemeyeceğini savundum. Klasik teizmin Tanrı tasavvuru ilahi her şeyi bilmenin Tanrı'nın özsel bir niteliği olduğunu ileri sürer. Her şeyi bilen olma bütün doğru önermeleri bilme olarak tarif edilir. Bununla birlikte gelecek hakkındaki önermeler ve fiillerin doğru olduğu klasik teizmin temel en temel doğruluk iddiasıdır. Tanrı gelecek hakkındaki önermeleri ve fiilleri önceden bilir. Tanır S'nin A'yı Z zamanında yapacağını önceden bilmektedir. Dolayısıyla ilahi ezelilik doktrini tarafından varsayılan kipsiz zaman teorisi insanın yapmış olduğu eylemler hakkında sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bağdaşmacı anlayış nihai anlamda sorumluluğu özgür bir eylemin kriteri olarak kabul etmemektedir. Nihai anlamda sorumlu olma kavramının arkasındaki sezgi inandırıcı ve reddedilemez nihai anlamda sorumlu olma araştırmam boyunca özgür eylem için gerekli bir kriter olduğu iddia edilmiştir. Bölüm ikide her şeyi bilme ile insan özgürlüğünü bir arada telif etmeye çalışan iki klasik görüşü mülahaza etmeye çalıştım. Bir yandan Ockham'ın özgür failin geçmişin değişmesini gerektirmeyen sınırlı bir kudrete sahip olduğunu ifade etmeye çalışırken, diğer yandan Luis de Molina'nın Tanrı'nın bütün mümkün dünyalar hakkında bilgiye sahip olduğunu ifade eden orta bilgi teorisini açıklamaya çalıştım. Karşıt-durumsal özgürlük liberal anlamda özgür iradeyi varsaymaktadır. Liberal anlamda özgür irade hem tutarlıdır hem de makuldür. Bu anlayışa göre fail, yaptığı fiilin aksini yapabildiği ve meydana gelen olayın nedeni ise nihai anlamda sorumludur. Böylece Frankfurtçu anlamda liberal anlayışın tutarlı olduğunu söylemek olanaklı görünmemektedir.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN FELSEFESİ) ANA BİLİM DALI
dc.titleİNSAN HÜRRİYETİ AÇISINDAN TANRI’NIN ÖN BİLGİSİ
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record