sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • D. H. Lawrence's expressıonıst approach to tragedy: an analysıs of Touch And Go 

      Vurmay, M. Ayça (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
      D. H. Lawrence trajedi kavramına olumlu olarak yaklaşır ve yıkıcı ve olumsuz bakışı eleştirir. Lawrence trajedinin maddeci bir varoluş içinde insan ruhunun yeniden doğuşunu sağlamak için çabalayan dirençli, yaratıcı irade ...