sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Kardiak Hipertrofide Beta 3-AR’lerin Na+ /K+ -ATPaz Enzimi Üzerindeki Etkisi 

      Altan, V. Melih (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015)
      Negatif inotropik etkiye aracılık eden β3-AR’lerin etkileri sağlıklı kalpte belirgin olmamakla birlikte, sempatik aşırı aktivasyonla ilişkili kardiyak patolojilerde ekspresyonunun arttığı ve etkilerinin güçlendiği öne ...