sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Tarihî Türk Yazı Dillerinde Fiil Üzerine Ulanan -çI Eki 

      Çam, Safiye Çelebi (Ankara Üniversitesi, 2019)
      Makelede tarihî Türk dilleri üzerine yapılan gramer çalışmalarında üzerinde pek durulmayan ancak metinlerde karşımıza çıkan, eklendiği fiile sıfat-fiil anlamı veren -çI eki üzerinde durulacak. Söz konusu ek, ilk önce ...