Now showing items 1-1 of 1

    • Everendum': National identity and Scottish independence incontemporary Scottish drama 

      Varal, Seçil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2019)
      Bu tez çalışması, ulus kimliğinin ve bağımsızlık fikrinin çağdaş İskoç tiyatrosunda nasıl ortaya koyulduğunu ve yeniden yapılandırıldığını incelemektedir. Bu amaçla, çalışma ulus kimliğini 'söylemsel bir yapılanma' olarak ...