Now showing items 1-1 of 1

    • U CrB çift yıldızının dönem analizi 

      Keskin, Bedri; Albayrak, Berahitdin (Danışman) (2018)
      Bu tez çalışmasında, Algol türü değişen yıldız olan U CrB’nin dönem değişimi irdelendi. Literatürde yüzyılı aşan bir zaman aralığına yayılmış minimum verilerine ek olarak Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde elde ...