Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Uçak Fabrikası 

      Genç, Özgür (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2018)
      16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti (T.Ta.C.) adıyla faaliyete geçen Türk Hava Kurumu (THK), Ankara Akköprü'de küçük bir atölyede planör üretimi ile uçak ve planörlerin bakım-onarım çalışmalarına başlamıştır. Ancak, ...