sherpa/romeo

Now showing items 1-3 of 3

  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/146-279) İnceleme-metin-dizin 

   Aytekin, Musa (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Dil en genel ifadeyle bir kültür ürünüdür. Kültürü oluşturan ögelerin değişimi ve kültüre eklenen yeni değerler aynı zamanda dili de zenginleştirir. Kültürü, dolayısıyla dili etkileyen sosyal, siyasî ve ekonomik olguların ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/279-398) inceleme-metin-dizin 

   Çelebi Çam, Safiye (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Rabgûzî’nin kaleme almış olduğu Úıãaãü’l-Enbiyâ adlı eser akıcı üslûbu ile kapsamlı bir şekilde peygamberler tarihini anlatmaktadır. Bu eserin çeşitli kütüphanelerde birçok nüshası mevcuttur. Bu tez, Rabgûzî’nin ...
  • Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/398-527) inceleme-metin-dizin 

   Kara, Ayşe Beril (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Dili) Anabilim Dalı, 2018)
   Rabgûzî’nin kaleme almış olduğu Úıãaãü’l-Enbiyâ adlı eser akıcı üslûbu ile kapsamlı bir şekilde peygamberler tarihini anlatmaktadır. Bu eserin çeşitli kütüphanelerde birçok nüshası mevcuttur. Bu tez, Rabgûzî’nin ...