sherpa/romeo

Now showing items 1-5 of 5

  • İki ulus teorisi ışığında Pakistan'ın kuruluşu ve bir sorunsal olarak Keşmir 

   Şahbaz, Davut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   Pakistan, 14 Ağustos 1947 tarihinde, din temelli bir devlet olarak kurulmuştur. Hindistanlı Müslümanların bağımsızlık fikrine adapte olmaları ve Hint Alt Kıtasında bir Müslüman devlet kurma niyetine bürünmelerini sağlayan ...
  • Kültürel diplomasi: Pakistan örneği 

   Ansari, Khola Younas (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2019)
   Bu araştırma, Pakistan tarafından Türkiye'de uygulanan farklı kültürel diplomasi biçimlerini incelemektedir. Küreselleşme ve teknolojik ilerleme ile birlikte yeni bir diplomasi kavramı, yani kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır ...
  • Pakistan'ın Afganistan politikası: İnşacı bir dış politika analizi 

   Çamkerten, İlkay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma, uluslararası ilişkiler disiplininde farklı bakış açıları sağlayan İnşacı yaklaşım çerçevesinde, Pakistan dış politikasının belirlenmesinde kimlik bileşeninin önemini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ...
  • The role of corporate soci̇al responsibility (CSR) on firm's performance: The perspective from Pakistan 

   Zafar, Rabıa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Abstract The whole master's thesis centers upon CSR (Corporate Social Responsibility) as well as its implementation in Pakistani enterprises and how CSR is understood and practiced in South Asia and how it is similar or ...
  • Türkiye ve Pakistan arasındaki kamu diplomasisi pratiklerinin mahiyeti ve eğilimlerinin bir analizi 

   Khan, Umair Saeed (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışma, Pakistan ve Türkiye arasındaki kamu diplomasisi etkinliklerine odaklanmaktadır. Dünyadaki teknolojik değişimlerle birlikte, diplomasinin mahiyeti de değişmiştir. Önceleri yalnız hükümetler arasında kurulan ...