sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Nahifî'nin Ravzatü's-Safâ adlı eseri (İnceleme ve metin) 

      Selimoğlu, Sümeyya (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2020)
      Nahîfi'nin hayatı ve "Ravzatü's-safâ fi Sîreti'l-Mustafâ" adlı eserinin edebî açıdan değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışma giriş ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında "siyer" kelimesinin manası ve ...