sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Muhammed Fevzi El Bâtûmî'nin tasavvufî görüşleri ve 'Hulâsatu't-Tasavvuf' adlı risalesi 

      Ejder, Faruk Ömerül (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, 2018)
      Bu çalışmada Muhammed Fevzî el Bâtûmî'nin tasavvufî görüşlerini detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık. Bâtûmî hakkında yaptığımız akademik çalışmanın bir ilk olduğunu gözlemledik. Zira tercüme ettiğimiz bu risâle'den ...