Now showing items 1-1 of 1

    • Bankacılık faaliyetine ilişkin ceza sorumluluğu 

      Güven, Çiğdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı : Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı, 2019)
      Güven, Çiğdem, Bankacılık Faaliyetine İlişkin Ceza Sorumluluğu, Doktora Tezi, Danışman: Tuğrul Katoğlu, 456 s. Bankalar ülke ekonomileri açısından son derece önemli kuruluşlardır. Bu nedenle bankacılığın düzenlenmesi ve ...