Now showing items 1-1 of 1

    • XVII. yüzyıl divanlarında nasihat 

      Polat, Esma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, 2018)
      Bu çalışmada XVII. yüzyılda yaşamış 19 divan şairinin divanlarında yer alan nasihat vermek amacıyla yazılmış şiirler tespit edilip değerlendirilmiştir. Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, dinî-tasavvufî ...