sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • 2. DERECE EĞRİLER VE ALTMANİFOLDLAR 

      AKGÜÇ, Sevda (Yazar); EKMEKCİ, Nejat (Tez Danışmanı)
      Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Riemann manifoldlarında çemberler ve helisler ...