sherpa/romeo

Now showing items 1-8 of 8

  • BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

   BALSÖZ, Fatma Müge (Yazar)
   Bankalar toplumsal yapıda önemli görevler üstlenen, toplumdaki ekonomik ve sosyal gelişmelerden etkilendiği kadar, toplumu etkileme gücüne de sahip finansal kuruluşlardır. Klasik pazarlama anlayışının bankacılık sektörüne ...
  • BANKALARDA KREDİ PAZARLAMASI 

   ÇİTOĞLU, Elif (Yazar)
   Günümüzde hizmet sektöründe ‘müşteri odaklı olma’ kavramının önemi oldukça artmıştır. Özellikle kalitesi satıcısının satış becerisi ile özdeşleşen soyut ürünler sunan hizmet işletmeleri için müşterinin istek ve ihtiyaçlarına ...
  • ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME ve 'BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ' ÖRNEĞİ 

   ÇINAR, Yetkin (Yazar); KARACABEY, Ali Argun (Tez Danışmanı)
   Karar verici pozisyonunda bulunan insanlar, işletmeler ve yöneticiler, gerçek hayatta aynı ölçüye sahip olmayan ve birbiriyle çatışan karakterdeki birden çok kriteri bir arada değerlendirmek zorunda oldukları karar problemleri ...
  • GENETİK ALGORİTMALARIN FİNANSAL UYGULAMALARI 

   TAZE, Barış (Yazar); KARATEPE, Yalçın (Tez Danışmanı)
   Genetik Algoritmalar (GA’lar), mikroişlemcilerin hızlı gelişimlerine paralel olarak son on yılda büyük önem kazanmış, çok noktadan paralel işleme kabiliyetleri sayesinde, sınırsız arama uzayına sahip optimizasyon problemlerine ...
  • KREDİ RİSK MODELLERİ KULLANILARAK KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   TOKEL, Ömer Emre (Yazar); KARATEPE, Yalçın (Tez Danışmanı)
   Sorunlu krediler, bankaları düşen karlılık ve artan kaynak maliyeti engeli ile karşı karşıya getirmekle kalmayıp ekonominin geneli için de önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Kredi sorunlarının önemli bir bölümünün ...
  • KREDİ TÜREVLERİ VE KULLANIMI 

   DEMİRCİ, Deniz (Yazar); KARATEPE, Yalçın (Tez Danışmanı)
   1970’li yıllardan itibaren ulusal ve uluslararası piyasada yaşanan geçiş dönemi, finans sektörü piyasa katılımcılarının dinamik ve rekabetçi bir ortamda büyük mali risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu durum ...
  • LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜ-Türkiye Uygulaması 

   YURT, Öznur (Yazar)
   Günümüzde, rekabetçi avantaj elde edebilmek büyük ölçüde lojistik yönetiminin etkinliğine bağlıdır. Genellikle lojistik faaliyetler, işletmelerin temel yetenekleri arasında yer almamaktadır. Bu sebeple, işletmeler lojistik ...
  • SİMÜLASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN SATIŞ TAHMİNLERİYLE SATIŞ BÜTÇESİ HAZIRLANMASI 

   KAVCAR, Barış (Yazar); SAYILGAN, Güven (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada, satış bütçesinin hazırlanabilmesi için gerekli olan satış tahminlerinin, simülasyon yöntemi kullanılarak nasıl yapılabileceği incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle işletme bütçe sistemi, bu sistemin temelini ...