sherpa/romeo

Now showing items 1-2 of 2

  • ETNİK AZINLIKLAR, KÜLTÜREL ENTEGRASYON VE MEDYADA TEMSİL: NUSAYRİ TOPLULUĞU ÖRNEĞİ 

   DEMİRBAŞ, Esin (Yazar)
   Demirbaş, Esin, Etnik Azınlıklar, Kültürel Entegrasyon ve Medyada Temsil: Nusayri Topluluğu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu, 168s, ÖZET Bu çalışmada, etnik azınlıkların yazılı Türk ...
  • SOSYAL SİGORTALAR KANUNU AÇISINDAN MALULİYET SİGORTASI 

   KERİMOĞLU, Hande Bahar (Yazar); SÜZEK, Sarper (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada, Türk sosyal güvenlik hukukunda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu açısından maluliyet sigortası ele alınmıştır. 506 sayılı Kanun dışındaki kanunlar açısından maluliyet sigortası çalışmanın konusu dışında ...