sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Kent haberciliğinde haber üretim süreçleri / Process of news production in urban news 

      Çapa, Ezgi ("Kent Haberciliğinde Haber Üretim Süreçleri' adını taşıyan tezde, İstanbul'daki inşaat sektörünün yarattığı kentsel tahribat ve dönüşümü, rant ekonomisini denetleyen gazetecilerin haber üretim süreçleri incelenmiştir. Bu çalışma için İstanbul'da, farklı basın kuruluşlarından belediye ve kent alanında çalışan 9 uzman muhabirle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Araştırmanın temel problemi, İstanbul'un kentsel kimliğinin korunması, iktidarın gelir kaynağı olan rant ekonomisinin denetlenmesi, kamu kaynak ve hizmetlerinin denetlenmesinde gazetecilerin nasıl bir tutum izlediği, İstanbul'daki dönüşümün ne kadar kayıt altına alınabildiği, kent, iktidar ve sermaye denklemi arasında gazetecilerin mesleki sorumluluklarını ne kadar yerine getirebildikleridir. Kent, belediye, çevre gibi isimlendirmelerle çalışma alanlarını sınırlayan gazetecilerin ne koşullarda üretim yaptıkları ve bu üretimin nasıl sonuçlandığı irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kent, Çevre, Belediye, Haber, Haber üretim süreci, 2020)
      "Kent Haberciliğinde Haber Üretim Süreçleri' adını taşıyan tezde, İstanbul'daki inşaat sektörünün yarattığı kentsel tahribat ve dönüşümü, rant ekonomisini denetleyen gazetecilerin haber üretim süreçleri incelenmiştir. Bu ...