sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 4037

   Publisher
   "Kent Haberciliğinde Haber Üretim Süreçleri' adını taşıyan tezde, İstanbul'daki inşaat sektörünün yarattığı kentsel tahribat ve dönüşümü, rant ekonomisini denetleyen gazetecilerin haber üretim süreçleri incelenmiştir. Bu çalışma için İstanbul'da, farklı basın kuruluşlarından belediye ve kent alanında çalışan 9 uzman muhabirle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Araştırmanın temel problemi, İstanbul'un kentsel kimliğinin korunması, iktidarın gelir kaynağı olan rant ekonomisinin denetlenmesi, kamu kaynak ve hizmetlerinin denetlenmesinde gazetecilerin nasıl bir tutum izlediği, İstanbul'daki dönüşümün ne kadar kayıt altına alınabildiği, kent, iktidar ve sermaye denklemi arasında gazetecilerin mesleki sorumluluklarını ne kadar yerine getirebildikleridir. Kent, belediye, çevre gibi isimlendirmelerle çalışma alanlarını sınırlayan gazetecilerin ne koşullarda üretim yaptıkları ve bu üretimin nasıl sonuçlandığı irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kent, Çevre, Belediye, Haber, Haber üretim süreci [1]
   A publication of Isfahan University of Medical Sciences [1]
   Aankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı [1]
   AAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı [1]
   Adalet Yayınevi [1]
   Alter Yayıncılık [1]
   American Society of Clinical Oncology [1]
   Anakara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Genel Türk Tarihi Bilim Dalı [1]
   Anakara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı [1]
   Anakara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü [1]
   Animal Health, Productiona and Hygiene [1]
   Ankar Aüniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) [1]
   Ankar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatlar Anabilim Dalı [1]
   ANKAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER [1]
   Ankara [3]
   Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Programları Anabilim Dalı :Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı [1]
   Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı [1]
   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı [1]
   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (Eğitim Teknolojisi Doktora Programı) [1]
   Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı [1]