Now showing items 1-2 of 2

  • Actions of soft groups 

   Oğuz, Gülay; İcen, İlhan; Gürsoy, M. Habil (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 2019-02-01)
   The soft set theory proposed by Molodtsov is a recent mathematical approach for modeling uncertainty and vagueness. The main aim of this study is to introduce the concept of soft action by combining soft set theory with ...
  • Istranca masifindeki mesozoyik intrüziflerinin tektonomagmatik evrimi, kuzey batı Türkiye 

   Uusoy, Ezgi (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   KB Türkiye'de D-B uzanımlı olarak yüzeylenen Geç Kretase intrüzifleri Istranca Masifi' ne ait düşük dereceli metamorfik birimleri sıcak dokanakla kesmektedir. Geç Kretase yaşlı intrüzifler felsik ve mafik olmak üzere iki ...