sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 20

  • 1929 Dünya ekonomik buhranı ve İzmir Limanı 

   Meraklı, Erdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   İzmir Limanı'nın tarih sahnesine çıkışı İzmir şehrinin M.Ö. 3000'lerde Tepekule'deki (Bayraklı) ilk kuruluşuyla birlikte gerçekleşmişti. Ancak İzmir Limanı'nın ilk kez Doğu Akdeniz'de bir ticaret merkezi olarak ön plana ...
  • Ankara Kız Lisesi (1923-1977) 

   Esen, Gülnaz Gezer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   Ankara Kız Lisesi, Cumhuriyet ile yaşıt, köklü bir ortaöğretim kurumudur. Bu çalışmada okulun eğitim-öğretime başladığı 1923-1924 eğitim-öğretim yılından karma eğitime geçtiği 1974-1975 eğitim-öğretim yılını ile birlikte ...
  • Atatürk Dönemi Türk Devrimi 

   Aysal, Necdet (Siyasal Kitabevi, 2017)
  • Atatürk Döneminde İç Politika 

   Aysal, Necdet (Siyasal Kitabevi, 2017)
  • Atatürk'ün Nutuk'unun Yunanca çevirileri üzerine bir analiz 

   Batan, Meryem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis'inde okunan Nutuk, gerek Türkiye Cumhuriyeti tarihi, daha özelinde ise Milli Mücadele dönemini aydınlatacak bir kaynak olması açısından oldukça ...
  • Cumhuriyet Döneminde aydın bir öğretmen: Adnan Cemgil-hayatı ve fikirleri / 

   Şahin, Eren (Anklara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   Öğretmen, yazar, çevirmen, siyasetçi olan Adnan Cemgil, 20. Yüzyılı neredeyse başından sonuna kadar yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı pek çok tarihsel olaya tanıklık etmiştir. 1909 yılında İstanbul'un Fatih ...
  • Cumhuriyet Halk Partisi vilayet/il kongrelerinin parti politikalarına etkileri (1930-1950) 

   Ökte, Sezai Kürşat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
   Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923'te Türkiye'de cumhuriyetin ilanından hemen önce kurulmuş ve 1923-1950 yılları arasında 27 yıl süreyle iktidarda kalmıştır. Cumhuriyet dönemi başlangıcında ve 1945-1946 yılları arasında ...
  • Demokrat Parti'de parti içi muhalefet (1946-1960) 

   Temür, Haydar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi içinde muhalefet hareketinin sonucu olarak kurulan Demokrat Parti içinde hem muhalefet hem de iktidar döneminde çok sayıda muhalif hareket oluşmuş, parti içi mücadele partinin siyasi ...
  • Fotoğraf üzerinden milli mücadele'de Türk kadını (1919-1922) 

   Baykal, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2019)
   19. yüzyıldan itibaren dünya geneline bakıldığında kadınların statülerindeki değişimin savaşlar, devrimler ve sosyal olaylar gibi kısa dönemli veya endüstrileşme, şehirleşme, eğitim ve istihdam benzeri uzun süreçler sonucunda ...
  • Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine göre milli mücadele döneminde isyanlar (1920-1921) 

   Şişman, Muhammed Emre (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti adına mağlubiyet ile sona ermesi üzerine imzalanan Mondros Mütarekesi, Anadolu'da yeni bir dönem başlatmıştır. Mütareke ile birlikte başlayan işgaller ve katliamlar karşısında ...
  • II. Meşrutiyet'ten cumhuriyet'e spor ve eğitimde öncü bir isim: Selim Sırrı Tarcan 

   Mutlu, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
   "II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Spor ve Eğitimde Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan" başlıklı bu doktora tez çalışmasında, Osmanlı Devleti'nin son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında beden terbiyesi ve sporun en ...
  • Kadın düşün dünyasında Türk modernleşmesi ve kadın imgesi 

   Uçar, Seda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2020)
   Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme hareketleri, esas olarak Sultan, III. Selim dönemi ile birlikte görülmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti Batı karşısındaki yaşadığı gerileme sürecini durdurabilmek için ...
  • Lise tarih ders kitaplarında İslam Tarihi konu anlatımı (1923-1960) 

   Kırmıt, Ömer Faruk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada lise tarih ders kitaplarında İslam tarihi konu anlatımının nasıl bir değişim gösterdiği araştırılmış ve Türkiye'de 1923-1960 arasında liselerde okutulan tarih ders kitapları incelenmiştir. Çalışma; giriş, ...
  • Musul meselesinde petrol faktörü 

   Umut, Erol (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
   Musul, Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış olmasına rağmen haksız yere İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu haksız işgal Türk heyet tarafından Lozan’da ortaya konmuş ama Müttefik Devletler ...
  • Savaş Dönemi ve Cepheler (Askeri ve Siyasi Gelişmeler) 

   Aysal, Necdet (Siyasal Kitabevi, 2017)
  • Teşkilât-ı mahsusa'dan kuva-yı milliye'ye gayrinizami harp (1913-1922) 

   Levent, Zeynep (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
   Geçmişte zayıfın güçlü olana karşı başvurduğu ve bu suretle güçlü tarafın nicel ve nitel üstünlüklerini asimetrik strateji, taktik ve yetenekle dengelemeye çalıştığı bir mücadele türü olan gayrinizami harp, bugün güçlünün ...
  • Türkiye'de askeri müdahale dönemlerinde Atatürk ve Atatürkçülük 

   Arslan, Hüseyin Tolga (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2020)
   Askeri müdahale, sadece siyasi iktidarı değiştirmekle yetinmeyen, toplumun tüm katmanlarının yaşam ve düşünüş biçimlerini değiştirmeyi amaç edinen ve bu amaçları doğrultusunda sarsılmaz bir meşruiyet kaynağına yaslanarak ...
  • Türkiye-Suriye ilişkilerinde 50 yıl (1939-1989) 

   Yazgan, Özkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2007)
   Osmanlı İmparatorluğu'nun otoritesinin zayıflaması ve özellikle 20. yüzyıldapetrolün değerinin keşfedilmesi ile büyük devletlerin Ortadoğu bölgesine olan ilgisiartmıştır. Önceleri Fransa ve İngiltere'nin, daha sonraları ...