Flag Counter

Now showing items 1-9 of 9

  • Altın Orda devletinin iktisadi tarihi (XIII-XV. yüzyıllar) 

   Kılıç, Emel (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Altın Orda Devleti'nin İktisadî tarihi incelenmiştir. Tez kaynak ve araştırmalar, giriş ve beş bölümden oluşmaktadır.Altın Orda Devletinin iktisadî politikaları, devletin tarım ...
  • Doğu Roma(Bizans) İmparatorluğu'nda Makedonya Hanedanı Dönemi (867-1056) 

   Gürses, Canberk (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   In this study titled Macedonian Dynasty Period in the Eastern Roman Empire In the period from 867 to 1056, Eastern Roman history, mostly political and military history addressed in all its aspects. Our aim in this study ...
  • "Geçmiş Yılların Hikayesi" (Povest Vremennıh Let) adlı kroniğin tahlili ve tenkitli tercümesi 

   Ulusan, Ahmet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tale of Bygone Years one of the most important text regarding medieval Russians, Byzantium and various Turkic people lived in East European steppes, and inform us developments that had occured from middle of the 10th to ...
  • İlhanlı Devleti'nin askerî teşkilâtı 

   Uyar, Mustafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   The Ilkhanid Empire, which was emerged as the Chingiz Khan conquests transformed into a political form in the Persian land, is influenced from the states that they interacted in Near East and Middle East, both culturally ...
  • İlhanlı Hükümdarı Ebu Sa'id Bahadır Han döneminde Doğu Anadolu(1317-1335) 

   Haykıran, Kemal Ramazan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   The last emperor of the lkhans government Abu Sa`id Bahadır time is one of the important periods of being Muslim and Turk in the time of the Moguls. The Gazan period which was a place for long-time wars of religions but ...
  • İslamdan önce Arap tarihi ve Cahiliye çağı 

   Çağatay, Neşet (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1963)
  • Kuruluşundan ortaçağ sonlarına Timbuktu (Tinbüktü) şehri 

   DEMİRER, ARİF (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Timbuktu adı ilk olarak 1353'te şehri ziyaret eden İbn Battuta'nın seyahatnamesinde geçmektedir. Şehir Sahra çölünün güney kıyısında, Nijer Nehri'nin kuzeydoğuya doğru büklüm yaptığı nokta da 1100'lü yıllar da kurulmuştur. ...
  • Ostrogotlar ve Büyük Theodericus Dönemi 

   Kozan, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Gotlar, Güney İskandinavya'nın Gotland bölgesinde ortaya çıkmış bir kavimdir. II. yüzyıldan itibaren Scythia, Dacia ve Pannonia'da yaşamışlar, III. ve IV. yüzyıllarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun topraklarını yağmalamışlar ...
  • XIV. YY Balkanlar ve Anadolu'da Katalanlar 

   KARTAL, ZEYNEP SELCAN (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Dördüncü Haçlı Seferi'nin ardından Haçlılar ve Venedikliler İstanbul'u yağmalamış ve Bizans İmparatorluğu'nu kendi aralarında paylaşmıştır. Caltabellota barışından sonra işsiz kalan Roger de Flor önderliğindeki Katalan ...