Now showing items 1-1 of 1

    • Nabla ayrık kesirli analiz ve bazı eşitsizlikler 

      Karagöz, Metehan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
      Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, tezde gerekli olan bazı kavramlar, tanımlar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, nabla ayrık kesirli analizde incelenecek olan ...