Now showing items 1-1 of 1

    • Lojistik regresyonda robust tahmin yöntemlerinin kullanılması 

      Parlak, Tuğçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2019)
      En çok olabilirlik tahmin edicisi (MLE), parametrik bir model altında etkinliği nedeniyle lojistik regresyon modellerinin parametre tahminleri için sıklıkla kullanılır. Fakat en çok olabilirlik yöntemi aykırı değerlerin ...