Now showing items 1-2 of 2

  • Lojistik regresyonda robust tahmin yöntemlerinin kullanılması 

   Parlak, Tuğçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2019)
   En çok olabilirlik tahmin edicisi (MLE), parametrik bir model altında etkinliği nedeniyle lojistik regresyon modellerinin parametre tahminleri için sıklıkla kullanılır. Fakat en çok olabilirlik yöntemi aykırı değerlerin ...
  • Salkowski eğrilerinin geometrik uygulamaları 

   Güzel, Alime Genç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2020)
   Sabit eğrilik ve sabit torsiyonlu eğriler Helis eğrileri olarak bilinmektedir.Eğriliklerden birinin sabit diğerinin sabit olmaması durumunda eğrilik özellikleri Salkowski tarafından incelenmiştir. Son yıllarda Salkowski ...