Now showing items 1-5 of 5

  • Modern devlette savunma sanayii ve dış politika ilişkisi: 21. yüzyıl Türkiye örneği 

   Emirkadı, Cem Yiğit (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, devlet denen siyasi örgütlenmelere ait zor kullanım aygıtı olan silahlı kuvvetlerin, savaş ve savaş hazırlığı faaliyetleri ve teknolojik açıdan geçirdiği değişim ve gelişimler sonucunda, bağlısı olduğu ...
  • Modern dünyaya özgü bir aidiyet anlatısı: Aidiyet siyaseti 

   Taşkesen, Suat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışma, aidiyet ve sosyal dışlanma süreçlerinin teorik düzlemde geniş bir incelemesini içermekle beraber esasen aidiyet siyasetinin kapsamlı bir analizini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma temel olarak, aidiyet ...
  • Sovyet sonrası Rusya'da toplumsal muhalefetin ekonomi politiği 

   Yıldırım, Emek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2018)
   2000'de, Vladimir Putin'in iktidara gelmesi ise, devletin otoriter bir rejim modeline geçiş yapmasının girizgâhı olur. 2000'lerin başları itibariyle, dünya petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişinin bir neticesi olarak ülke ...
  • Trump etkisi: Amerika'da 2016 sonrası siyasi katılım 

   Rewerts, Amanda Lee (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 2019)
   Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi katılım 1970'lerden itibaren hep düşük olmuş, 2000'lerde ise çok az sayıda geniş siyasi protestolar düzenlenmiştir. Bazı araştırmacılar, Kasım 2016'dan itibaren Amerika halkının siyasi ...
  • XVIII. yüzyıl Paris salonlarında kamusallık ile nezaket ilişkisi 

   Demir, Barış Meriç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma mekâna egemen olan nezaket kurallarının kamusallıkla ilişkisini XVIII. yüzyıl Paris salonları üzerinden incelemektedir. Habermasçı kamusallık düşüncesi katılımcıların eşitliğini ve eleştiriye açıklığı merkeze ...