Now showing items 1-1 of 1

    • Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi 

      ZABUNOĞLU, Yahya Kâzım (Tez Danışmanı); GÜL, İdil Işık (Yazar)
      Bosna Hersek İnsan Haklan Mahkemesi, Dayton Antlaşması ile, bağımsız bir yargı organı olarak kurulmuştur. Mahkeme, ondört üyeden oluşur. Bu üyelerden sekizi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından atanması öngörülen ...