Now showing items 1-1 of 1

    • Siyasal kuramda kamusal alan sorunsalı: Habermas ve Arendt 

      ZABCI, Filiz Culha (Yazar); AĞAOĞULLARI, M. Ali (Tez Danışmanı)
      Bu tezde, Habermas ve Arendt'in siyasal kuramlarından hareket edilerek, kamusal alan kavramının tarihsel ve normatif boyutları arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Habermas ve Arendt'in kamusal alan kavramlarım normatif ...