sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • Untitled 

      HABİBOV, Aslan (Yazar); PAÇACI, Mehmet (Tez Danışmanı)
      Bu tez Glk Dönem giî Tefsir AnlayıGını araGtırmayı amaçlamaktadır. ÇalıGmamız GiriG ve üç bölümden oluGmaktadır. GiriG bölümünde tezin konusu, önemi ve araGtırmanın metodu ortaya konmakta, gîa ve giî tefsirinin ortaya ...