Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Sina’da Sıddîkîn kanıtı: Din felsefesi açısından bir değerlendirme 

      KILIÇ, Recep (Tez Danışmanı); EBRAHIMZADEH, Ali (Yazar)
      İbn Sînâ İşârat vet-Tenbihât’ın dördüncü bölümünde Sıddîkîn kanıtını açıklamaya çalışır. İbn Sînâ bu kanıtı açıklamak için beş kısımda bu konu üzerinde durur. Mutlaku'l-vücûddan hareket eden bu kanıt hiç bir varlığa ihtiyaç ...