Now showing items 1-1 of 1

    • İsveç siyaseti ve Türkiye kökenli göçmenlerin katılımı 

      Aydın, Berkay (Ankara : Ankara Üniversitesi, 2018)
      1960'ların ortalarında Türkiye'den kitlesel emek göçü alan İsveç, sonraki yıllarda da çeşitli sebeplerle Türkiye'den göç almaya devam etmiştir. Bugün yaklaşık yüz bin civarında Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı İsveç'te ...