sherpa/romeo

Now showing items 1-1 of 1

    • ARAP EDEBİYATINDA TABAKÂT (BİYOGRAFİ) TÜRÜNÜN GELİŞİMİ 

      SUBAŞI, Derya ADALAR (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
      Arap Edebiyatında hicri II. Yüzyıldan sonra tedvin hareketinin başlamasıyla bilimsel ve edebi alanda çeşitli konularda kitaplar yazılmış, bunlar arasında özellikle İslam medeniyetine dair fıkıh, tarih, hadis ve Kur’ân ...