Now showing items 1-1 of 1

    • Arşivlerde Belge Özetleme, İndeks ve Katalog Standardı Oluşturma 

      Anameriç, Hakan (2019)
      Arşiv belgelerine erişim, niteleme alanları kadar belgenin içeriği ile de doğru orantılıdır. Arşivciliğin aşamalarından biri olan özetleme; profesyonel, dil kurallarına uygun, anlamlı ve kullanıcının/araştırmacının belgeye ...