Flag Counter

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Hz. Peygamber'in dilinde sayılar 

  Şahin, Naciye Gülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Sayılar ile din ve kültürlerin dil dışındaki özellikleri arasında, nesiller boyunca karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir tür simbiyotik ilişki olduğu görülür. Bu ilişki mitolojik anlatıların içinde, ibadethanelerde, ...
 • Bağlantılı hakların korunması 

  Ateş, Günsu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezin konusunu "Bağlantılı Hakların Korunması" oluşturmaktadır. Bağlantılı haklar, bir eser veya fikrî ürün üzerinde faaliyet gösteren icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo-televizyon kuruluşları ve film yapımcılarının ...
 • Makroekonomik belirsizliğin Güney Avrupa ekonomileri üzerine etkisi 

  Akyüz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Makroekonomik belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi ekonomik aktörler için en önemli konulardan biridir ve politika yapıcılar son dönemde karar alma süreçlerinde belirsizliğe daha fazla dikkat çekmektedirler. ...
 • Yapay zekânın yol açtığı zararlardan doğan hukuki sorumluluk 

  Erol, Orhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Yapay zekâ, bilgisayarsistemlerinin insana benzerşekilde düşünmesi, öğrenmesi ve karar vermesi için tasarlanan bir bilim dalıdır. Yapay zekâ, doğal dil işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil ...
 • Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin imkânı: Kolektif bellek'te Fatsa'yı aramak 

  Çelik, Gizem Ekin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin olanağı üzerine düşünmeyi hedefleyen, kolektif bellek literatürüne eleştirel bir yaklaşım iddiasında olan bu çalışmada amaç alanın yapısına ve organizasyonuna dair kökensel bir ...
 • Özel arşivlerin kamu yararı açısından düzenlenmesi: Stratejik bir model önerisi 

  Şeşen, Yasin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Dünyanın değişmesi beraberinde her türlü bilgi kaynağının da gelişmesini getirmektedir. Bu değişimlerden, arşiv alanı da olumlu etkilenmektedir. Arşivler, yeni teknolojiler ve materyal türleriyle sürekli gelişmektedir ve ...
 • Mılcho Manchevskı Sineması 

  Huseını, Ava (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sinema, 1985 yılında ortaya çıktığı andan itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu gelişiminde bireysel yaratıcılık her zaman önemli olmuştur. Filmin yapımında yaratıcı süreç, bir filmin oluşmasında yer alan tüm bireylerin ...
 • Paylı mülkiyette paylaşmayı isteme hakkı ve bu hakkın sınırları 

  Öztürk, Yıldırım (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Paylaşmayı isteme hakkı, paylı mülkiyette her paydaşa tanınmış bir haktır. Bu hakkın niteliği, hakkın kullanıldığı durumlarda diğer paydaşların hukuki durumu, paylı mülkiyet ilişkisinin sona ereceği zaman gibi konularla ...
 • An assessment on the link between maritime security and the marine environment 

  Megat Yahya, Megat Mohd Shauqı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Deniz güvenliği, deniz ve deniz kullanıcılarının denetimini ve korunmasını ifade eden bir terimdir. Denizde her geçen gün artan tehditler, bu yıllarda deniz güvenliğine daha fazla önem verilmesinin nedenidir. Aynı zamanda ...
 • Vadeli işlem sözleşmelerinde ifa ihlalleri 

  Saruhan, Utku (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Türev sözleşmelerin popüler bir örneği olan Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures), organize borsalar tarafından kalitesi ve miktarı standardize edilmiş belirli bir dayanak varlığın, tarafların karşılıklı alım ve satım ...
 • Oryantalizm ve Batılı seyyahların gözüyle XIX. yüzyılda Türkistan'da kadın 

  Bayrak, Dilara (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Günümüz teknolojisi, görsel, yazılı ve sanal iletişim araçları ile birbirlerine uzak coğrafyalarda yaşayan insanların, günlük hayatlarına, siyasi gelişmelerine, kültürlerine dair bilgilere hızla ulaşımı kolaylaştırmaktadır. ...
 • Göçmenlere değer odaklı manevi güçlenme ve bakım programının uygulanması: Almanya örneği 

  Şeker, Şeymanur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Araştırmanın amacı göçmenlerin manevi gereksinimlerini belirlemek, bu gereksinimleri karşılamak için manevi güçlenme ve bakım içerikleri hazırlamak, göçmenlere uygulanan bu içeriklerin kültürlenme ve Tanrı algısı düzeyleri ...
 • Dağlık karst akiferleri için parametrik yağış-karstik kaynak boşalımı modeli geliştirilmesi 

  Çallı, Süleyman Selim (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Karstik akiferler hem alansal (difüzif) hem de noktasal (konsantre) beslenmeye sahip olan heterojen yeraltısuyu sistemleridir. Yüksek kotlarda bulunan dağlık karstik akiferlerinde yeraltısuyu beslenimi çoğunlukla kar ...
 • Çizgi filmlerde din ve değerler eğitimi: Diyanet TV çizgi film örnekleri 

  Namdar, Tuğgehan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırma din içerikli çizgi filmlerin din ve değerler eğitimde kullanılmasını inceleyen bir çalışmadır. Özellikle Diyanet TV yapımı olan çizgi filmlerin din ve değerler eğitiminde kullanılabilirliği ve örgün eğitimde ...
 • Konuta erişilebilirlik, konut talebi ve talebi etkileyen faktörlerin analizi: Ankara ili örneği 

  Kapusuz, Yunus Emre (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Geçen yüzyılın başlarından itibaren dünyada birçok ülkede gayrimenkullere yönelik ekonomik yaklaşımlara ağırlık verilerek bu alanda birçok model ortaya konulmuştur. Bu araştırmada; kentsel konut piyasalarının işleyişinde ...

View more