sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Sayı : 245 Yayın Tarihi : 2021 

  Ankara Üniversitesi Bülteni (Ankara Üniversitesi, 2021)
 • Türkiye'de Bangladeş Çalışmaları- I 

  Dündar, Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
 • Beş sülale çağı'nda Sha-T'O'ların Çin toplumuna etkileri (907-960) 

  Dündar, Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
 • Prof. Dr. Pulat OTKAN anısına 

  Dündar, A.Merthan (Ankara Üniversitesi Yayınları, 2021)
 • Anne babanın duygusal istismar farkındalığı ile çocuğun algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü 

  Öztürk, Cansu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, anne-babanın duygusal istismar konusunda farkındalıkları ile çocuğun çevreden algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 ...
 • Samiriliğin ortaya çıkışı ve kutsal metinler ışığında erken dönem samiri-yahudi ilişkileri 

  Gerçekcioğlu, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan bu çalışmada Samiriliğin ortaya çıkışı ve erken dönemde Yahudi-Samiri ilişkileri incelenmiştir. Girişte araştırmamızın konusu, amacı, araştırma boyunca kullanılan metot ve kaynaklardan, ...
 • Temel benlik değerlendirmelerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi 

  Karaveyisoğlu Kafadar, Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı : Sosyal Psikoloji Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, tam zamanlı bir işte çalışmakta olan bireylerin temel benlik değerlendirmeleri ile iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin Türkiye'de farklı sektörleri içeren geniş bir örneklemde ...
 • Hava sahası ve hava ulaştırmanın hukuki rejimi 

  Güler, Taha (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2018)
  Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında hava araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler sonraki süreçte hukuk kurallarına da yansımıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde akdedilen çok taraflı niteliğe sahip ...
 • Ortaokul din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri ile değerlendirilmesi 

  Çiftçi, Harun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Araştırmanın konusu; ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve veli ...
 • Antik Dönemde Lampsakos kenti ve sikkeleri 

  Ertoy, Özkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
  "Antik Dönemde Lampsakos Kenti ve Sikkeleri" başlıklı bu tez çalışması kapsamında antik dönem boyunca Lampsakos kentinin tarihi coğrafyası, kentte önemli bir yere sahip olan Priapos kültü ve kentin ekonomisi incelenmiştir. ...
 • Türk, Azerbaycan ve Rus Hukukunda limited şirket yöneticilerinin sorumlulukları 

  Aliyeva, Sevinj (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2018)
  Limited şirketler pek çok Avrupa ülke hukuklarında olduğu gibi, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya hukuklarında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanun`unun limited şirkete ilişkin hükümlerinde 6762 ...
 • Yahudi kutsal kitabı, Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de r-d-y kökünün artsüremli semantik incelemesi 

  Ünsal, Ramazan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Yahudi kutsal kitabında Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de "rdy" kökünün artsü-remli anlam incelemesini yaptık. Odak kavram olarak günlük konuşmalarımızda ve Kur'an'da çokça kullanılan "rdy" kökünü belirledik. İnceleme kökü, ...
 • Ekonomik krizler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü: Türkiye örneği 

  Doğan, Eren (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
  Ekonomik krizlerin oluşmasında ve aşılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin taşıdığı önem gözardı edilmiştir. Gerek ekonomik krizlerin yayılmasının hızlanmasındaki rolü gerekse teknolojik gelişmelerle bezenmiş yeni ...
 • Küçük Buzul Çağı`nın Osmanlı`ya etkisi 

  Mamedova, Roiala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, 2018)
  Küçük Buzul Çağı 1350-1850 senelerinde dünyayı kendi etkisine aldı. Genel araştırmadan çıkardığım sonuca göre, dünyaya yön verme gücüne sahipti. Soğuk, yağmur, kuraklık, kıtlık, hastalık getirerek binlerle insanın ölümüne ...
 • Ankara salon düğünlerinde ritüelleştirme, performans ve akılcılaştırma 

  Panova, Maria (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu araştırma, salon düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirme biçimlerini, ritüele dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan ...

View more