Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Düşük maliyetli alıcılarda RF parmak izi oluşturma yöntemine dayalı kablosuz vericilerin kimlik tespiti 

  Aslan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Kablosuz yerel haberleşme ağlarında kablosuz vericilerin tanımlanması ve yetkilendirilmesi, siber saldırıların ve yetkisiz kullanıcı girişlerinin önlenmesi açısından önemlidir. Geleneksel güvenlik katmanlarında kablosuz ...
 • Arayıcı başlık içindeki optoelektronik elemanların hedef tespit mesafesine etkisinin modellenmesi 

  Sakarya, Doğan Uğur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Güdümlü füzelerde hedefi bulan ve takip eden arayıcı başlık içinde farklı tür ve özellikte optoelektronik bileşenler kullanılmaktadır. Bunlar kırılmalı, yansıtmalı, kamalı, ışın yönlendirmeli optik yapılar olabileceği gibi ...
 • Avrupa Birliği'nde insan ticaretiyle mücadele 

  Tekin, Gökhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalı, 2020)
  Köleliğin yasaklanmasını müteakip görünüm değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan insan ticareti, insan hakları ve onurunun ağır bir ihlalidir. Dünya genelinde çok sayıda kişi insan ticaretine maruz kalmakta ve insan ticareti ...
 • Karstik kaynakların ani boşalım ölçümleri ile kaynak sularının değerlendirilmesi; Susuz kaynakları, Seydişehir (Konya), Türkiye 

  Deneri, Ahmet Hamdi (Yer Bilgisi : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Tez kapsamında Susuz köyü dolayında yer alan karstik kaynakların; ani yağış, sellenme, erime gibi beslenme koşullarındaki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Susuz kaynaklarından en fazla boşalıma sahip olan Pınarbaşı ...
 • Antik Yunan kamu hukukunun şekillenmesi 

  Türkoğlu, Seçkin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
  Hukuk; yaşamın esaslı bir parçasıdır. Sadece yasa üzerinde uzmanlaşmak hukuk üzerine uzmanlaşmak değildir. Bir konu hakkında uzmanlaşmak; o konunun kökenini, gelişimini ve sorunlarını araştırmak, geçmiş deneyimlerden yola ...
 • Elektronik destek sistemleri için gerçek zamanlı uygulanabilir tek darbe yön bulma algoritmaları 

  Gürel, Abdullah Emin; Gürel, Abdullah Emin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Elektronik destek sistemlerinde, elektronik harp ortamında bulunan tehdit radarların tespiti, ayrıştırılması ve kimliklendirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Elektronik destek sistemleri belirtilen işlemleri yerine ...
 • Gökova körfezi ve çevresinin 1-boyutlu kabuk hız yapısının deprem verilerinden belirlenmesi 

  Özkan, Melike Doğanay; Özkan, Melike Doğanay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada amaç, yerel deprem verileri kullanılarak Gökova Körfezi ve çevresindeki üst kabuğa ait yeni bir-boyutlu (1-B) sismik dalga hız modeli üretmektir. Bu amaçla, AFAD, KRDAE ve Yunanistan' a ait toplam 30 hız ve ...
 • Geniş spektrumlu fiber lazer salıngaç kovuğu geliştirilmesi 

  Sözen, Ali Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı : Fizik Bilim Dalı, 2020)
  Katıhal lazerlere uygun bir alternatif olarak fiber lazerler küçültülmüş boyutta durağan ve kolay hizalanabilir. Bu çalışmada ilk olarak doğrusal olmayan optik ve fiber lazerin kuramsal temellerini incelemekteyiz. Tezin ...
 • Beşeri coğrafyadaki Anglo-Amerikan hegemonyanın yayın performansı bakımından analizi 

  Toprak, Halise Cansın (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma beşeri coğrafyadaki Anglo-Amerikan hegemonyanın son 10 yıldaki durumunu yayın performansı üzerinden analiz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, 2010-2018'de SSCI'da, 2015-2018'de ESCI'daki beşeri coğrafya ...
 • Haluk Nurbaki hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı 

  Şahin, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmamızda 20. yüzyıl mutasavvıflarından Haluk Nurbaki'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı ele alınmıştır. Tezimiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Haluk Nurbaki'nin hayatı, manevi şahsiyeti, sosyal ...
 • Avrupa Birliği'nde elektronik fatura ve Türk hukukuna uygulanabilirliği 

  Kılıç, Hatice Oktay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışmasında, Avrupa Birliği'nde elektronik fatura uygulaması ve Türk Hukukuna uygulanabilirliği Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu temelinde incelenecektir. Ancak buna değinmeden evvel genel hatları ile ...
 • Moleküler rezonansın çiğ sütün mezofilik ve psikrotrofik aerobik mikroflorası üzerine etkisi 

  Alaşlar, Canan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, 2020)
  Ülkemizde süt üretim alanlarının dağınık ve işleme merkezlerinden uzakta olmasına bağlı olarak sütün toplama merkezlerinde soğukta uzun süre depolanması ve/veya işletmelere uzun süreli soğuk zincir koşullarında nakledilmesi, ...
 • Sağ ve sol popülizm: Fransa örneği üzerinden karşılaştırmalı bir inceleme 

  Şahan, Fatma Birsen Göksu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, sağ ve sol popülizmi Fransa'da Ulusal Cephe ve Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) üzerinden karşılaştırmalı şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Popülizmin, toplumun antagonistik bir sınır aracılığıyla iktidar ...
 • Ahmet Kutsi Tecer'in hayatı, sanatı ve eserleri 

  Gültekin, Azime Sinem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  1923 yılından itibaren Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı birlik, inkılâp ve reformların etkisinde şekillenen bir Türk edebiyatı dönemi başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olarak adlandırılan bu dönemde, sanatçılar ...
 • Erken modern dönemde Osmanlı kadınının görünürlüğü 

  Oğuz, Sunay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Osmanlı Devleti'nin klasik dönem şer'iyye sicilleri kaynaklarından hareketle hazırlanan bu tez kadınların o dönemdeki sosyal hayata katılma deneyimlerini sorgulamaktadır. Bu amaçla tezde Trabzon, Rodoscuk, İstanbul, Üsküdar ...

View more