Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Kent girişimciliği ve markalama: Samsun örneği 

  Yalçınkaya, Berkay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Kentsel potansiyeli canlandırmak maksadıyla yerel düzeyde çok aktörlü bir işbirliği yaratmak olarak değerlendirilebilecek kent girişimciliği, günümüzde kentsel politikalar üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahiptir. ...
 • İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlarda özne sorunu 

  Güner, Remzi Orkun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, "İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar: İnsan Hakları Kavramından Hak Siyasetine", "Hak Siyasetinin Paradoks ya da Açılımları: İnsan ve Yurttaş Arasında Hakların Öznesi" ve "Hak Siyasetinin Özneleri Kimdir? ...
 • Geosentetik bariyerlerin standart metotlara göre karşılaştırılması 

  Özcan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, su yalıtımında kullanılan 3 tip ticari polimerin (EPDM, PVC, PE) UV ışınımı ve doğal koşullar altında bozunması ve bu üç tip polimerin su yalıtımında olası kullanımları araştırılmıştır. 3 farklı polimer doğal ...
 • 20.yüzyıl başlarında Anadolu'da faaliyet gösteren Amerikalı protestan misyoner kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 

  Bilgi, Mahinur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  20.Yüzyıl Başlarında Anadolu'da Faaliyet Gösteren Amerikalı Protestan Misyoner Kadınlar: Dorothea Chambers Blaisdell ve Theresa Huntington Ziegler 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile A.B.D. arasında resmî ilişkilerin başlamasıyla ...
 • İşçiler, sendikalar ve iletişim: Metal ve genel işler işkolları örneği 

  Abdal, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırma, işçi sınıfının ve sendikal alanın değişen iletişim pratiklerini yeni iletişim teknolojileri üzerinden kavramayı amaçlamaktadır. Çalışma bunu, hem Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini kullanma ...
 • Kalıcı organik kirleticilerin çevresel güvenlik bakımından irdelenmesi 

  Kurusakız, Kemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar), çevrede kalıcı ve toksik, canlıların yağ dokularında biyoakümüle olabilen, ekosistem içinde besin zincirine girdiklerinde biyomagnifikayona uğrayan sentetik kimyasal maddelerdir. ...
 • Din dersine bir alternatif olarak değerler ve normlar dersi (Almanya Niedersachsen Eyaleti örneği) 

  Savaş, Ruveyde (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
 • Afrika'da sosyalist rejimlerin doğuşu: Somali örneği 1969-79 

  Shıre, Mohamud (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2019)
  Afrika Sosyalizmi, sömürge karşıtı ilerici bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sömürge sonrası dönemde devlet inşa etme konusunda en güçlü fikirlerden birine dönüşmeyi başarmıştır. Bu tez ile Afrika sosyalist ...
 • Toplumsal hareketten siyasal partiye: Vetevendosje ve podemos üzerine karşılaştırmalı bir inceleme 

  Thaçı, Arber (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Tez, iki sosyal hareket olgusunun karşılaştırmalı bir çalışmasından oluşmaktadır. Tezin açıklama modeli toplumsal hareketlerinin gelişim sürecine yönelik bütüncül yaklaşımla şekillenmektedir. Metodolojik açıdan tez, sıradışı ...
 • Türk ve İslâm hâkimiyet telâkkileri çerçevesinde isyan suçu 

  Kamar, Mehmet Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  İsyan suçu, siyâsî bir suçtur. Tüm siyâsî suçlar gibi isyan da, gerçekleştiği dönemin tarihî şartları ve o devirde geçerli hâkimiyet telâkkileri ile sıkı sıkıya irtibatlıdır. Gerek Avrupa tarihi, gerek Türk-İslâm tarihinde ...
 • Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri (1976-2012) 

  Mıhemutı, Azıgulı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Deng Xiao Ping Döneminden Hu Jin Tao Dönemine kadar Türkiye ve ÇHC'nin politikaları; askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alınmaktadır. Kenan Evren'in Çin ziyareti sonrası Çin'e kapısını açmış olan Türkiye, ...
 • Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesi üzerinde fiyat istikrarlandırıcı rolü 

  Abdullazade, Muzhgan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Ekonomi-Maliye Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada AMB'nin Euro Bölgesi üzerindeki fiyat istikrarlandırıcı rolü tartışılmaktadır. Çalışmada AB'nin, EPB' in AMB' in ve nihayet Euro'nun piyasaya sürülmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle AMB'nin tarihsel ...
 • Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu eklenmiş kefirlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi ve kefir kültürü ile siyah havuç suyundan fermente içecek üretimi 

  Kabakcı, Sümeyye Alagöz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Daha lezzetli kefir üretimi için, sade kefire (SK) çilek (ÇS), karadut (KDS), nar (NS) ve siyah havuç (SHS) suyu %10 ve 25 (w/w) konsantrasyonunda ilave edilmiştir. Örnekler, 4°C'de 12 hafta süresince depolanmıştır. En çok ...
 • İnsan hakları sorunu olarak kozmopolitan haklı savaş teorisi 

  Hoş, Hasan Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  Tarihsel süreçte savaşın meşruiyeti ve sınırlandırılması tartışmalarında kendisine başvurulan kavramlardan birisi de Haklı Savaş teorisidir. Bu çalışmada Haklı Savaş teorisinin tarihsel süreçteki değişimi ve nihayetinde ...
 • Bir madenci kentinde simbiyotik ilişkiler: Zonguldak'ta değişen maden işçiliği, sermaye ve politik kültür 

  Yılmaz, Evrim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı : Sosyoloji Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, uzun yıllar devlet kapitalizminin egemen olduğu Zonguldak kömür endüstrisinde, kapitalizmin yeniden yapılanmasına paralel olarak ortaya çıkan yeni üretim ilişkileri ele alınmakta ve değişen emek-sermaye ...

Daha Fazla