Flag Counter

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Select a community to browse its collections.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Mılcho Manchevskı Sineması 

  Huseını, Ava (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sinema, 1985 yılında ortaya çıktığı andan itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu gelişiminde bireysel yaratıcılık her zaman önemli olmuştur. Filmin yapımında yaratıcı süreç, bir filmin oluşmasında yer alan tüm bireylerin ...
 • Paylı mülkiyette paylaşmayı isteme hakkı ve bu hakkın sınırları 

  Öztürk, Yıldırım (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Paylaşmayı isteme hakkı, paylı mülkiyette her paydaşa tanınmış bir haktır. Bu hakkın niteliği, hakkın kullanıldığı durumlarda diğer paydaşların hukuki durumu, paylı mülkiyet ilişkisinin sona ereceği zaman gibi konularla ...
 • An assessment on the link between maritime security and the marine environment 

  Megat Yahya, Megat Mohd Shauqı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Deniz güvenliği, deniz ve deniz kullanıcılarının denetimini ve korunmasını ifade eden bir terimdir. Denizde her geçen gün artan tehditler, bu yıllarda deniz güvenliğine daha fazla önem verilmesinin nedenidir. Aynı zamanda ...
 • Vadeli işlem sözleşmelerinde ifa ihlalleri 

  Saruhan, Utku (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Türev sözleşmelerin popüler bir örneği olan Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures), organize borsalar tarafından kalitesi ve miktarı standardize edilmiş belirli bir dayanak varlığın, tarafların karşılıklı alım ve satım ...
 • Oryantalizm ve Batılı seyyahların gözüyle XIX. yüzyılda Türkistan'da kadın 

  Bayrak, Dilara (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Günümüz teknolojisi, görsel, yazılı ve sanal iletişim araçları ile birbirlerine uzak coğrafyalarda yaşayan insanların, günlük hayatlarına, siyasi gelişmelerine, kültürlerine dair bilgilere hızla ulaşımı kolaylaştırmaktadır. ...
 • Göçmenlere değer odaklı manevi güçlenme ve bakım programının uygulanması: Almanya örneği 

  Şeker, Şeymanur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Araştırmanın amacı göçmenlerin manevi gereksinimlerini belirlemek, bu gereksinimleri karşılamak için manevi güçlenme ve bakım içerikleri hazırlamak, göçmenlere uygulanan bu içeriklerin kültürlenme ve Tanrı algısı düzeyleri ...
 • Dağlık karst akiferleri için parametrik yağış-karstik kaynak boşalımı modeli geliştirilmesi 

  Çallı, Süleyman Selim (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Karstik akiferler hem alansal (difüzif) hem de noktasal (konsantre) beslenmeye sahip olan heterojen yeraltısuyu sistemleridir. Yüksek kotlarda bulunan dağlık karstik akiferlerinde yeraltısuyu beslenimi çoğunlukla kar ...
 • Çizgi filmlerde din ve değerler eğitimi: Diyanet TV çizgi film örnekleri 

  Namdar, Tuğgehan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırma din içerikli çizgi filmlerin din ve değerler eğitimde kullanılmasını inceleyen bir çalışmadır. Özellikle Diyanet TV yapımı olan çizgi filmlerin din ve değerler eğitiminde kullanılabilirliği ve örgün eğitimde ...
 • Konuta erişilebilirlik, konut talebi ve talebi etkileyen faktörlerin analizi: Ankara ili örneği 

  Kapusuz, Yunus Emre (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Geçen yüzyılın başlarından itibaren dünyada birçok ülkede gayrimenkullere yönelik ekonomik yaklaşımlara ağırlık verilerek bu alanda birçok model ortaya konulmuştur. Bu araştırmada; kentsel konut piyasalarının işleyişinde ...
 • Belgelerle Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi 

  Dönmezgüç, Elif Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Anadolu'da en erken tarihli örnekleri XII. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Artuklu Beyliği Dönemi'nden Osmanlı Devleti Dönemi'ne kadar inşa edilegelmiş külliyelerden biri olan ve XV. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. ...
 • Türk hukukunda kitle iletişim faaliyetleriyle şeref, haysiyet ve özel yaşamın ihlalinde hukuksal koruma 

  Duman, Muhammed (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmeler ve bu araçların yaygınlaşması ile bilgi paylaşımı hızlı ve pratik bir hale gelmiştir. Bu hız ve pratiklik her ne kadar olumlu olsa da bazı olumsuz durumlara neden olmaktadır. ...
 • Roma Hukuku'nda vekalet sözleşmesi (Mandatum) 

  Tarhan, Birsel Tuğçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmanın amacı, Roma Hukuku'nda Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) konusunu incelemek ve niteliğini anlamaktır. Bu çalışmada Roma Hukuku'nda vekalet sözleşmesinin tanımı, tarafları, konusu ve kapsamı hakkında bilgi ...
 • Eski Asurca kaynaklara göre M.Ö. II. bin yılda güvenlik algısı 

  Zoroğlu, Melike (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezimizde, yayınlanmış ve yayınlanmamış Kültepe Tabletlerinden yola çıkılarak "Eski Asurca Kaynaklara Göre M.Ö. II. Bin Yılda Güvenlik Algısı" hem Anadolu hem de Asur tarafı gözetilerek iki bölüm hâlinde ele alınmıştır. ...
 • Mükrimin Halil Yinanç'ın Türk-İslâm tarihçiliğine özgün katkıları 

  Yavaş, Meryem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırmada 1900-1961 yılları arasında yaşamış, tüm hayatını tarihe vakfetmiş, geriye basılmış ve basılmamış bir çok eser bırakmış Mükrimin Halil Yinanç'ın Türk-İslam tarihine yaptığı önemli katkıların özgünlüğü ele ...
 • Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğine Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde yeni bir bakış 

  Abbasov, Huseyn (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Çalışmanın amacı, Ukrayna-Rusya savaşının AB enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerini ve AB'nin bu krizden kurtulmak için oluşturduğu veya oluşturacağı politikaları incelemektir. Rusya AB'nin enerji stratejisinin temel ...

View more