sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Color stability and surface roughness of resin based direct and ındirect restorative materials 

  Ersöz, Bilge (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021)
  This study investigated discoloration and surface roughness (Ra) in resin-based computer aided design (CAD)/computer aided manufacturing (CAM) blocks and direct and indirect composite resins. Using a Teflon mold, disc ...
 • The ınitiation of european annals of dental sciences 

  Bezgin, Tuğba (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021)
  On behalf of the Edito- rial Board, I am delighted to announce the publica- tion of the first issue of the European Annals of Dental Sciences. European Annals of Dental Sciences is the of- ficial scientific publica- tion ...
 • İmplant destekli sabit protezlerde oklüzyon prensipleri 

  Yılmaz, Metehan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Kaybedilen dişlerin protetik rehabilitasyonu için dental implantların kullanımı, günümüz diş hekimliğinde oldukça sık kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Ancak bu tedavi protokolü uygulanırken oklüzyon prensiplerine dikkat ...
 • Gülümseme estetiğinde parametreler: derleme 

  Ünal, Merve (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Günümüzde estetik beklentilerin artmasına bağlı olarak, bu amaca yönelik tedaviler hekimler tarafından çok sık uygulanmaya başlanmıştır. Gülümsemenin görünümünü iyileştirmek, hastaların dental tedaviye başvurmasının ana ...
 • Covıd-19- çocuk diş hekimliği açısından önemi 

  Alkış, Merve (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Koronavirüs 2'nin (SARSCoV-2) neden olduğu 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi, bu günlerde insanlığı tehdit eden önemli bir sağlık krizidir. Hastalığın bulaşma yolları, enfekte olmuş damlacıkların doğrudan ...
 • A drama of detectıon: susan glaspell's trıfles 

  Köşker, Nisa Harika Güzel (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2020)
  Amerikalı kadın tiyatro yazarı Susan Glaspell'ın Trifles (1916) başlıklı tek sahnelik oyunu genel olarak yirminci yüzyıl başlarında kadınların ataerkil düzen içerisinde bulundukları zorluklar çerçevesinde ele alınmıştır. ...
 • Halk hekimliğinde holistik/bütüncül yaklaşım: üzerlik otu (peganum harmala) örneği 

  Kaplan, Melike (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2020)
  Üzerlik otu (peganum harmala) tarihin çeşitli dönemlerinde özellikle hastalık tedavilerinde ve geleneksel olarak nazardan korunmak için kullanılan bir bitkidir. Bu yazıda, çeşitli kültürlerden ve özellikle Anadolu'dan ...
 • Avulsiyon sonrası diş kaybı olduğu olgularda güncel tedavi yaklaşımları 

  Bezgin, Tuğba (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Avulsiyon diş hekimliğinde nadir karşılaşılan acil durumlardan biridir. En iyi prognoz dişin hemen replante edildiği durumlarda gözlenir ancak bu sıklıkla mümkün olmaz. Replantasyonun başarısı travmanın üzerinden geçen ...
 • Rejeneratif endodonti klinik uygulamalarında dikkat edilecek noktalar 

  Bezgin, Tuğba (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Devital genç sürekli dişlerin endodontik tedavisi, çocuk diş hekimliğinde klinisyenleri zorlayan prosedürlerden biridir. Genç sürekli dişler; çürük, dens invaginatus gibi dental anatomik varyasyonlar veya travma sebebiyle ...
 • Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme 

  Özel, Nevzat (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2020)
  Dijital insani bilimler araçları; dijital insani bilimler alanında kaynak ve koleksiyonların oluşturulması, yorumlanması ve paylaşılması için geliştirilen yazılım ve uygulamaları kapsar. Günümüzde basit hesaplamaların ...
 • Ortodontide arayüz aşındırma yöntemleri 

  Arslan, Hilal (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Arayüz aşındırması, dişin mesial veya distal yüzeyinden minenin aşındırılmasını içermektedir. Ortodontide yaygın kullanılan bir işlemdir. Arayüz aşındırmasının endikasyon-ları yer darlığı, Bolton diş-boyut uyumsuzluğu, ...
 • Dünyada ve Türkiye'de zihinsel ve ruhsal engellilik: zaman çizelgesi 

  Subaşıoğlu, Fatoş (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2020)
  Bu zaman çizelgesi, insanlık tarihi kadar eski olan engelli tarihinde dünyada ve ülkemizde engellilerin, özellikle zihinsel engelliler ile ruhsal engellilerin yaşamını etkileyen önemli tarihsel olayların, bireylerin, ...
 • Latin aşk elegeiasında paraclausithyron 

  Öztürk, Rukiye (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2020)
  Tarih boyunca, âşıklar sevgilerini ifade etmek için çeşitli yöntemler bulmuşlardır. Bu yöntemlerden biride, gece vakti sokakta sevgilinin penceresi önünde yapılan serenattır. Serenadın ilk yazınsal biçimi diyebileceğimiz ...
 • Pekiştirme tedavilerinde güncel yaklaşımlar 

  Altuğ Demiralp, Ayşe (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Ortodontide retansiyon aşaması, ortodontik kuvvet uygulaması sona erdiğinde ve diş hareketleri tamamlandığında dişlerin mevcut konumunu korumayı amaçlayan ortodontik teda-vinin son aşamasıdır. Kullanılan geleneksel pekiştirme ...
 • Ortodontik tedavide diş çekimi 

  Toygar Memikoğlu, Tülin Ufuk (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2020)
  Ortodontik tedavi amacıyla diş çekimi yapılması yüzyılı aşkın süredir tartışılan bir konu olmuştur. Birçok malokluzyonun tedavisinde ise farklı nedenlerden dolayı diş çekimi ihtiyacı vardır. Diş çekimi yapılmadan bu ...

Daha Fazla