sherpa/romeo

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

BÜLTENLER
DERGİLER
GAZETELER
KİTAPLAR
MAKALELER
RAPORLAR VE KONFERANS METNİ YA DA ÇALIŞTAY
TEZLER
ULUSAL ve ULUSLARARASI İNDEKSLERDE A.Ü. YAYINLARI
 • Grafen oksit temelli nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve fototermal etkinliklerinin incelenmesi 

  Getiren, Bengü (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 208)
  Bu tez çalışmasında, birlikte çöktürme ve metanol-su ortamında yerinde polimerizasyon yöntemleriyle grafen oksit (GO) içeren ikili ve üçlü nanokompozitler sentezlenmiştir. Hazırlanan GO, Fe3O4, polipirol (PPy) ve ...
 • Filolojik ve arkeolojik belgeler ışığında Asurbanipal ve icraatları 

  Toptaş, Koray (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Asurbanipal (MÖ 669 – MÖ 627) tahta çıkınca temkinli bir politika sürdürmüş, dedesi Sanherib'in Asur'a getirmiş olduğu Marduk heykelini geri göndererek, Babil tanrılarına saygısını sunmuştur. Asurbanipal aile içindeki ...
 • Uzayzaman hiperyüzeylerinin dışsal spin geometrisi ve zarlar 

  Çatalkaya, Aytolun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Fizik Ana Bilim Dalı, 2020)
  Eğrilik ve torsiyon dikkate alınarak dış alanlarla etkileşen zarların hareketi ele alındı. Daldırmanın asli ve ikincil özellikleri birleşerek karşılık gelen fiziksel hiperyüzey için bir stres-tensörü meydana getirir. Bu ...
 • Elektronik tebligat 

  Kocabıyık, Tülü (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
  Elektronik tebligat, Türk hukuk sistemine Tebligat Kanunu'nda 2011 yılında 6099 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik çerçevesinde dahil edilmiş olup, sadece sermaye şirketlerine gönderilecek olan tebligatlar açısından zorunlu ...
 • BM çocuk hakları sözleşmesinde çocuğun inanç özgürlüğü 

  Geliş, Aslı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : İnsan Hakları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışması, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanmış bir hak olarak çocuğun inanç özgürlüğünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme ile çocuğun inanç özgürlüğünün gerçek anlamda bir hak olarak çocuğun kendisi ...
 • Türkçe niceleyicilerin işlemlenmesinde bürün ve sözdizim etkisi 

  Kırcalı, Cemre Ece (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Dilbilim Ana Bilim Dalı, 2020)
  Açı ilişkilerine bağlım anlam farklı yaratan niceleyiciler hakkındaki anlam belirsizliği açıklamaları, alanyazında süre gelen tartışma konularındandır. Bu nedenle araştırmanın temel varsayımı, anlam belirsizliği yaratan ...
 • Geç neolitik dönem Köşkhöyük (Niğde) seramik örneklerinin spektroskopik ve termal analiz yöntemleriyle incelenmesi 

  Özkök, Serhat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Kimya Ana Bilim Dalı, 2020)
  Niğde ilinde Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında Bor ilçe merkezine kuş uçuşu 6,75 km uzaklıkta bulunan geç neolitik-erken kalkolitik dönemlerde iskan olmuş olan Köşkhöyük tarih öncesi yerleşiminden alınmış olan ...
 • Micrococcus luteus ve Bacillus pumilus türlerinin lityum giderim kapasitelerinin belirlenmesi 

  Usta, Tuğçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020)
  Yapılan tez çalışmasında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı, Kültür Koleksiyonu'ndan Bacillus pumilus ve Micrococcus luteus lityum(I) gideriminde biyosorbent olarak ...
 • Hareketli hücrelerin derin öğrenme ile bölütlenmesi ve takip edilmesi 

  Bakır, Mehmet Emin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi, 2021)
  Mikroskop görüntülerinde hücrelerin tespiti ve takibi araştırmacıların üzerinde yoğun olarak çalıştığı aktif araştırma konularından biridir. Bu çalışmalar, hücrelerin davranışlarını hesaplamalı modellerle takip etmek ve ...
 • Kuantum entropileri ve markov durumları 

  Kale, Özgür (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Fen Fakültesi : Fizik Bölümü, 2021)
  Üç parçalı bileşik sistemlerin entropileri ile ilgili bir eşitsizlik olan güçlü alt-toplanabilirlik (GaT) bağıntısı, pek çok entropik bağıntıyı da genellediğinden temel fizik alanında geniş uygulama alanlarına sahiptir. ...
 • Derin öğrenme yöntemleri kullanarak etkin ayrık işaret dili tanıma sistemi geliştirme 

  Tur, Anıl Osman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi, 2021)
 • Enzimatik polianilin üretimi 

  Altundağ, Aybike (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Kimya Mühendisliği Bölümü, 2020)
  ÇalıĢmada anilinden, Trametes versicolor kaynaklı lakkaz enzimi katalizörlüğünde ve Ģablon (template) olarak derin ötektik çözücü (Deep Eutectic Solvent: DES) varlığında enzimatik polimerizasyon tepkimesi ile iletken ...
 • Birleşmiş milletler barış güçleri: Sudan’ın Darfur bölgesinde bulunan UNAMID barış gücü örneği 

  Karadağ, Mehmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2020)
  İlk olarak 1948 yılında oluşturulan barış güçleri, Soğuk Savaş yıllarında çoğunlukla devletler arasında yaşanan savaşların ve çatışmaların ardından geleneksel görevleri olan ateşkesi gözlemleme ve tampon bölge oluşturma ...
 • Türk vergi yargısında ispat vasıtalarından biri olarak tanık ifadesi ve uygulaması 

  Güler Boyraz, Gülbahar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi, 2020)
  Türk Vergi Yargılamasında, vergi davasına ko nu ol an uyuşmazlığın çözümü vergiyi doğuran olayın ne zaman, nasıl, nerede ve kimin için gerçekleşt iğinin tespit edilebilmesine bağlıdır. Bu tespitin yapılabilmesi için vergi ...
 • Sayı : 243 Yayın Tarihi : 2021 

  Ankara Üniversitesi Bülteni (Ankara Üniversitesi, 2021)

Daha Fazla