Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi üniversite bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Yazar adı, Eser adı ya da Anahtar Sözcükler ile arama yapabilirsiniz

 • Suriye iç savaşı ve İran medyası: Uluslararası ilişkiler, kamuoyu ve hegemonya 

  Karaman, İskender (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
  İran İslam Cumhuriyeti 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sürecinde Beşşar Esad başkanlığındaki Suriye rejimine destek vermiş, oradaki bazı silahsız ya da silahlı grupları destekleyerek, eğiterek ve Suriye'ye asker ...
 • Çocuk tiyatrosunda hikâye anlatıcılığı 

  Kurt, Canset Koç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çocuk Tiyatrosu Oyun-Tiyatro-Drama Anabilim Dalı : Tiyatro Sanat Dalı, 2020)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır: Hikâye Anlatıcılığının Kaynakları, Sözlü Anlatı Geleneğinden Anlatıcı Oyuncu Meddaha, Tiyatro ve Anlatı Birlikteliği, Çocuk Tiyatrosunda Hikâye Anlatıcılığı ve İncelenen Oyunlar. ...
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapının ayıplı olması sebebiyle sona ermesi 

  Çelik, Yiğit (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
  Tezin başlığı, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapının ayıplı olması sebebiyle sona ermesidir. Tez giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş kısmında, konunun takdimi, sınırlandırılması ve önemine ...
 • Kuantum çok-parçacık sistemlerin stokastik ortalama alan ötesi yaklaşımlarla incelenmesi 

  Ülgen, İbrahim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, "Zamana-Bağlı Yoğunluk Matrisi (TDDM)", "Stokastik Ortalama-Alan (SMF)" ve "Stokastik Zamana-Bağlı Hartree-Fock (STDHF)" olarak adlandırılan üç ortalama-alan ötesi yaklaşım incelenmektedir. Bu yaklaşımlardan ...
 • Meslek liselerinin etkililiklerinin temel bileşenler analizi ile değerlendirilmesi: Ankara ili örneği 

  Demircan, Aslı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2020)
  Bu araştırmanın genel amacı resmî mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 12. sınıf öğrencilerinin okullarına yönelik etkililik algılarını, "Düzenli ve Güvenli Çevre", "Yüksek Başarı Beklentisi", "Öğretimsel Liderlik", ...
 • Weıbull dağılımının parametrelerinin bayesci yöntemle tahmini 

  Koç, Yasemin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2020)
  Weibull dağılımı, tıp, mühendislik, fizik, sigortacılık gibi birçok alanda yaygın kullanıma sahip bir dağılımdır. Özellikle maliyet kaybını azaltmada ya da makinelerin garanti ya da dayanma sürelerinin belirlenmesinde iş ...
 • Türkiye' deki eurygaster integriceps popülasyonlarında serratia marcescens bakterisinin yaygınlığının belirlenmesi 

  İnan, Necmiye (Ankara : Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, 16S bakteriyel kütüphanesi kullanılarak buğday ve arpanın önemli zararlıları arasında yer alan Eurygaster integriceps türüne ait yeni bir Serratia marcescens türü tanımlanmıştır. Türkiye genelinde E. integriceps ...
 • Geleneksel İran oyunlarında nakkallık ile antik Yunan tiyatrosunda koro karşılaştırması 

  Hashtarkhani, Maryam (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tiyatro Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada İran geleneksel türlerinden biri olan Nakkallığın modern bir yapıya bürünmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Nakkallığa en çok benzeyen ve tarihsel süreç içerisinde modernleşmiş olan Antik Yunan Tiyatrosundan ...
 • Farklı arazi örtüsü ve kullanımının yer yüzey sıcaklıklarına etkisinin uydu görüntüleri ile belirlenmesi 

  Kayahan, Nur Gül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, 2020)
  Ankara ilinin arazi kullanımı, hızlı ve yoğun yapılaşmaya bağlı olarak sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim yer yüzey sıcaklıklarının da değişmesine neden olmaktadır. Yer yüzey sıcaklıklarının artması/azalması ise ...
 • Alman literatüründe İslam felsefesi algısı - Max Horten örneği 

  Işık, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : İslam Felsefesi Bilim Dalı, 2019)
  Müslümanların Endülüs'te olan topraklarını kaybetmeleri sonucu, Hıristiyanlar bir ilim merkezi olan Tuleytula'yı (Toledo) ele geçirerek, Müslüman kütüphanelerdeki Arapça eserleri keşfetmişlerdir. Bu sayede Orta Çağ Hıristiyan ...
 • Bayesci hipotez testleri ve uygulamaları üzerine bir çalışma 

  Uzun, Tuğba Karacaoğlu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2020)
  Kitle parametresi ile ilgili öne sürülen iddiaya hipotez denir. Klasik yaklaşım ile hipotez testi yapılırken örneklem istatistikleri ve onların dağılımlarından yararlanılır. Bayesci yaklaşımda ise parametreler birer rasgele ...
 • Alternatif bir kamusal alan olarak webloglar: Kadınların blog yazma deneyimleri 

  Selvi, Seray Ulusoy (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
  Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan bloglar; fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir e-günlük görüntüsü çizmekle birlikte her türlü bilginin, gündeme ilişkin gelişmelerin kişilere ulaştırıldığı, toplumsal olayların ...
 • Türkiye'de kredi büyümesinin belirleyicileri 

  Yılmaz, Fırat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Anabilim Dalı : Ekonomi Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada Türkiye'de mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyümenin belirleyicileri incelenmiştir. Bu amaçla mevduat bankalarının reel kredilerindeki büyüme, kredi literatüründe sıkça kullanılan değişkenler kapsamında, ...
 • Çatışmalar, kadınlar ve cinsiyet eşitliği yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) dokümanlarının değerlendirilmesi 

  Akgül, Çiğdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı, 2019)
  "Çatışmalar, Kadınlar ve Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) Dokümanlarının Değerlendirilmesi" başlıklı bu araştırma, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde küresel kadın hareketiyle yürütülen diyalog ...
 • Dinî inanç ve kognitif bilim 

  Ertürk, Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Felsefesi Bilim Dalı, 2020)
  Kognitif din bilim, dinî düşüncelerin insan bilişsel sistemlerinin çalışmasının doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını, dolayısıyla tamamen doğal ve bilimsel yöntemlerle anlaşılabilir ve açıklanabilir bir yapısı olduğunu ...

View more